Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 23. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir lūgšana?
Taču lūgšanai jābūt pilnai, tas ir, no sirds dziļuma, kad cilvēks pilnībā pārliecināts par to, ka pasaulē nav neviena, kas spētu viņam palīdzēt, izņemot Pašu Radītāju. Taču, kā lai cilvēks uzzina, ka neviens pasaulē nespēj viņam palīdzēt, izņemot Pašu Radītāju? Šīs zinības cilvēks var saņemt, ja tikai pielicis visas iespējamās pūles, uz kādām ir spējīgs un pārliecinājies, ka nekas vairs viņam nelīdzēs. Tāpēc cilvēkam jāpilda jebkuras iespējamās darbības, lai izpelnītos atdeves īpašību attiecībā pret Radītāju. Tikai tad viņš kļūs spējīgs uz lūgšanu par palīdzību, kas nāk no pašas sirds dziļuma, un tad Radītājs dzird viņa lūgšanu.
Bāls Sulams. Šamati. 5. raksts “Lišma – tā ir atmoda no augšienes, taču kādēļ vajadzīga atmoda no lejas”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: