Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 22. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir lūgšana?
Lūgums – tā ir sajūta, kad cilvēks jūt kaut kādu trūkumu. Proti, nav svarīgi, ko viņš bilst, jo “lūgums” rodas vēlmē – “sirdī”. Kad cilvēkam kaut kas pietrūkst, – par to “sirds” arī lūdz. Taču reizēm arī pats cilvēks nesadzird savu sirdi. Visas cilvēka vēlmes tiek dēvētas par viņa sirdi – un no turienes tās sajūt Radītājs. Tāpēc augšienē dzirdams tikai tas, ko prasa sirds, nevis tas, ko izrunā mute, jo pati mute taču nepauž cilvēka vajadzības, kuras nepieciešams piepildīt.
Rabašs. Šlavei Sulam. 27. raksts, 1991. g. “Ja sieviete ieņems bērnu agrāk – piedzims dēls”. Radītājs dzird lūgšanu, un Viņš gaida tikai pilnu, absolūtu lūgšanu.
Bāls Sulams. 57. vēstule.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed