Kā mēs pārvēršam mīlestību naidā

Jautājums: Ja viss pastāvošais šajā pasaulē ir garīgās pasaules nospiedums, kas balstās uz mīlestību, tad kā mūsu pasaulē var notikt slepkavības?
Atbilde: Viss nonāk līdz mums no Bezgalības pasaules, no nemainīgā un absolūtā stāvokļa, kas piepildīts ar saplūsmi ar Radītāju. Taču radījumā visas šīs absolūtās saknes atveras saskaņā ar tā nepilnību, parādot, cik lielā mērā mēs neatbilstam augstākajai garīgajai pilnībai.
Garīgajā pasaulē darbojas programma, kas palīdz tev atklāt sevi pašu un saprast, ko tev nepieciešams papildināt, lai paceltos līdz saknei. Pašā saknē viss norisinās vistīrākā, izlabotā un absolūtā veidā. Taču mūsu pasaulē atšķirības dēļ starp pakāpēm, pasaulēm – tas atklājas pretējā formā.
Mēs atklājam garīgo darbību, taču redzam, cik tā nav garīga tajā mērā, kādā paši neatbilstam augstākajai pakāpei. Tas tiek dēvēts: „ Katrs spriež pēc atbilstoši savai sabojātībai”. Es redzu vai veicu kaut kādas nelabvēlīgas darbības, jo pats esmu slikts. Ja es sevi izlaboju, tad redzu, ka šīs darbības – labas.
Kā gan vēl vakar es varēju redzēt, ka cilvēki nogalina viens otru?! Šodien redzu, ka viņi pasniedz viens otram dāvanas! Saknē darbība nav mainījusies, bet es piepildīju sevi līdz saknei un tāpēc izmainīju savu redzējumu. Es būtu varējis redzēt, kā garīgajā pasaulē tiek iznīcināts egoistiskais nolūks, bet tā vietā es redzu, kā mūsu pasaulē notiek īstas slepkavības.
Augstākā un zemākā pasaules sastāv no vieniem un tiem pašiem elementiem, bet augstākajā pasaulē starp tiem ir mīlestība, bet zemākajā – naids. Zemākajā pasaulē viss apgriežas otrādi! Atliek tikai detaļas – bet visi saiknes veidi starp tām mainās, jo mūsu pasaulē šīs saiknes ir pilnībā sašķeltas, un mūs nošķir naids, atšķirtība un neiecietība attiecībās ar citiem. Tajā pašā laikā augstākajā pasaulē mēs esam saistīti un bezgalīgi uzticīgi viens otram.
Tāpat kā mēs ar tevi eksistējam šajā pasaulē, tāpat arī augstākajā pasaulē pastāv garīgie „tu” un „es”, tikai tur mēs esam savstarpēji saistīti un mīlam viens otru, bet šeit esam nošķirti un neieredzam. Atšķirība starp pasaulēm pārvēršas par atsķirību attiecībās starp mani un tevi.
Garīgās saknes nosaka, kam starp mums ir jānotiek, – taču kas un kā notiks, mēs nosakām paši ar savu neizlaboto vai izlaboto stāvokli: neieredzēsim un nogalināsim viens otru, vai apskausim un mīlēsim.
No nodarbības „Kabalas zinātnes būtība”, 09.02.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: