Kas Jūs esat, Ābram?

Jautājums: No vienas puses, Jūs sakāt, ka Tora – tas nav vēsturisks stāsts, taču no citas puses, klāstāt par mūsu Pirmtēvu Ābramu kā par reālu cilvēku, kurš noteiktā savas dzīves brīdī sāka izplatīt kabalas zinātni. Ābrams – tā ir vēsturiska personība vai kaut kāds īpašs spēks?
Atbilde: Tora apraksta mums dvēseles, jebkuras dvēseles garīgās attīstības ceļu. Bez tam, viss aprakstītais tajā tāpat norisinās vienu reizi un mūsu pasaules līmenī darbībā, pēc principa “Garīgajai saknei jāiemiesojas materiālajās sekās”. Tādējādi visas šīs garīgās pakāpes tāpat iemiesojās mūsu pasaulē konkrētos cilvēkos un notikumos. Tāpēc mums jāapgūst Tora izejot no diviem aspektiem. No vienas puses, mēs apgūstam savu vēsturi. Jo visi šie cilvēki: Ādams Rišons, Noass, Ābrams, Īzaks, Jēkabs patiešām dzīvoja dažādos laikmetos. Taču no citas puses, mums nav nozīmīgs tas, ka visi šie vēsturiskie notikumi norisinājās patiesībā. Mums svarīgi, ka runa iet par mūsu dvēseļu iekšējām īpašībām. Kad mēs sākam sevi labot, tad atklājam sevī šīs īpašības, spēkus, stāvokļus, kuri dēvēti: “Ābrams”, “Ēģipte”, “Īzaks”, utt.
Jautājums: Vai šie spēki atrodas katrā cilvēkā?
Atbilde: Pilnīgi katrā.
Jautājums: Tad tomēr, kas ir “Ābrams”?
Atbilde: Atdeves/ hesed īpašība, labā līnija. “Hesed” īpašība cilvēkā tiek dēvēta “Ābrams”, īpašība “gvura” – “Īzaks”. “Tiferet” – tas ir “Jēkabs”, “jesod” – “Jozefs” katnut stāvoklī (mazā stāvoklī), vai – “Israēls” gadlut stāvoklī (lielā stāvoklī). Un tā tālāk…
Jautājums: Tātad, savas garīgās attīstības procesā es piepeši sāku sajust sevī Ābramu?
Atbilde: Tu sajūti savā iekšienē īpašību, dēvētu “Ābrams”. Tu pārstāj saistīt rakstīto Torā ar reāliem cilvēkiem un notikumiem, bet sajūti, kā tevī notiek visas šīs darbības, tu atklāj aiz visiem vēsturiskajiem personāžiem un notikumiem savas iekšējās īpašības un izmaiņas. Tādā veidā tu lasi Zoar Grāmatu, Toru un visas pārējās svētās grāmatas. Lūkojoties uz rakstīto: “Sākumā Dievs radīja debesis un zemi…”, tu saproti, ka runa iet par Binu un Malhut, bet Dievs/ Elokim – tas ir kopējais spēks. Tu sajūti visas šīs īpašības!
Jautājums: Taču ko man dod šī sajūta?
Atbilde: Tu iekšēji izej cauri visu Toru. Tu izlabo sevi tādā veidā, ka visu stāstu, kuru lasi, tu uztver kā notiekošu tavā iekšienē. Tādā veidā, līdz tam brīdim, kad “visu Toru izlasi līdz beigām” – tu sasniedz personīgās Labošanās Beigas, – pilnībā izlabo savu dvēseli.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: