Iemācīties dzīvot bez krāpšanas

Jautājums: Mēs studējam, ka labošanās process – iekšējs un nepieciešams atdalīt to no ārējās pasaules. Taču no citas puses, mēs dzīvojam vienotā realitātē un es jūtu, kā kabala ietekmē manu ikdienas dzīvi. Ar manu advokāta profesiju man nākas izlikties ar cilvēkiem – un es jūtu, ka vairs nevaru viņus mānīt! Ko darīt?
Atbilde: Ko tad šeit var darīt… Ja esmu mafijas daļa, kas turpina zagt, – tad kā varu tajā palikt, ja vairs neesmu spējīgs blēdīties?
Pastāv vairums līdzīgu profesiju. Ja tu atrodies egoistiskās sabiedrības sistēmā, tad tā darbojas balstoties uz tādiem likumiem. Tāpēc kabalisti parasti izvēlējās sev vienkāršas profesijas un pat nedomāja pacelties līdz augstiem amatiem. Es saprotu, kādas grūtības rodas, ja cilvēkam jau bija tāda profesija un viņam sarežģīti mainīt dzīves līmeni. Taču jācenšas organizēt tā, lai vairāk vai mazāk rīkotos taisnības ietvaros, – kaut arī ne garīgās, bet vienkārši cilvēciskās. Lai tu nebūtu spiests mānīties, zagt un nodarīt kaitējumu cilvēkiem, – jo tu sajutīsi, ka vairs neesi uz to spējīgs. Garīgā virzība uz priekšu tā maina cilvēku, ka viņš nespēj izturēt krāpšanu tādos apjomos, kas darbojas biznesā un starp vienkāršiem egoistiem. Tā ir daudzu profesiju problēma, kas saistīta ar cilvēku attiecībām. Kaut arī kabalas metodika virzīta tikai uz cilvēka iekšējo labošanos, viņa attieksmi pret biedru grupā, tomēr arī ārējā pasaulē viņš jau nespēj rīkoties negodīgi. Viņš pilnībā mainās, jo tā ir atsevišķa personība. Viņš nespēj krāpt cilvēkus savtīga mērķa nolūkā un izraisīt pret tiem ļaunumu. Tās ir labošanās sekas. Citādi, kādēļ pasaulei labot sevi, ja no ārienes viss paliek kā iepriekš? Rezultātā mums jānonāk pie izlabotas dzīves uz šīs zemes. Pievelkot sev gaismu, kas atgriež pie avota, mēs visi sāksim just tādā veidā – un vēl daudzkārt stiprāk. Mēs nespēsim melot viens otram un nodarīt kaitējumu. Tas ir pareizi, ka mīlēt tuvāko, – nozīmē mīlēt tajā viņa virzību pie Radītāja. Taču, kad tu sāc mainīties, tu tāpat mainies attiecībā pret visu pasauli. Tādā veidā uz mums iedarbojas gaisma.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed