Monthly Archives: februāris 2011

Uz Zoar gaismu – mērojot kāpņu pakāpes

Jautājums: Zināms, ka rabīna Šimona grupa sasniedza savstarpējo vienotību pateicoties tam, ka viņi kopīgi uzrakstīja Zoar Grāmatu. Vai šī metodika piemērota arī mums, mūsdienās? Vai mums apvienoties mazās grupās, ņemt kaut kādu rakstu un kopā censties to attīstīt? Iespējams tas var tikai mums sajaukt galvu, jo katrs no mums atrodas savā virzības uz priekšu etapā, atšķirīgā no pārējiem? (vairāk…)

Reliģiozā pretestība pret kabalu

Jautājums: Kāpēc pastāv tāda ortodoksālās reliģiozās pasaules pretestība pret kabalas apgūšanu?
Atbilde: Kabalas zinātne tika atklāta, pateicoties Ādamam (pirmajam cilvēkam) 5770 gadus atpakaļ. Viņš par to uzrakstīja grāmatu, kas saucas „Raziel a-Malah” (Slepenais enģelis). Šī mācība turpinājās caur viņa mācekļiem un pēc 20 paaudzēm parādījās Ābrams – gudrais, kas dzīvoja Senajā Babilonijā. (vairāk…)

Kabalas apgūšanas etapi

Jautājums: Kādus garīgos pakāpienus cilvēks iziet kabalas zinātnes apgūšanā?
Atbilde: Sākot apgūt kabalu, cilvēks vispirms mācās pareizi uztvert šo pasauli. Kaut arī viņš apgūst daudz augstāku pakāpi, nākamo dimensiju, kurā mēs visi esam savienoti kopā – t.i., integrālo pasauli. (vairāk…)

Interneta dubultais pamats

Jautājums: Jūs sacījāt, ka ļaunums atklājas attiecībās starp biedriem. Taču, ja cilvēks mācās viens, ar interneta starpniecību un viņam nav nekāda kopēja darba ar citiem, kā viņš atklāj ļaunumu? (vairāk…)

Virtuālā saikne tuvāka garīgajai

Jautājums: Jūs ieminējāties, ka sociālie interneta tīkli atbilst dabas attīstības likumiem. Patiešām, Facebook sasniedzis vienkārši fenomenālus panākumus – pusmiljards lietotāju! Tas kļūst par nepieciešamu atribūtu mūsdienu dzīvē. Kādēļ cilvēkam tik ļoti patīk virtuālie sakari, kas tajos īpašs?
Atbilde: Mūsu daba – vēlme saņemt baudu, piepildīt sevi, sajust kaut ko jaunu, saprast, izdzirdēt. Mēs redzam, ka mūsdienu televīzija – tie ir tūkstoši kanālu, bet ja ieejam internetā, tad tur vispār ir viss, ko tikai vēlies – bezgalīgs informācijas apjoms. Tas viss nāk no mūsu vēlmes saņemt baudu. (vairāk…)

Mūsu saiknes gaisma

Jautājums: Ja visa mūsu realitāte, visa mūsu pasaule tiek dēvēta par iluzoro pasauli, tad tas, ka patreiz lasām Zoar Grāmatu, – arī ilūzija? (vairāk…)

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 31. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir lūgšana?
Kad lejup nāk un cilvēku pārņem garīgā apslēptība (domas par atdevi un mīlestību pret citiem), un viņš nonāk tādā stāvoklī, ka nesajūt nekādu interesi garīgajā darbā (atdeves īpašības un mīlestības sasniegšanu attieksmē pret citiem), nekādā veidā nav spējīgs iztēloties un sajust mīlestību (pret Radītāju – mīlestības vienoto īpašību) un bailes (ka nespēs dot Viņam to pašu mīlestību, kādu saņem no Viņa), un nav spējīgs neko izdarīt ar atdeves nolūku (sasniegt ar personīgajām pūlēm), – nav viņam citas izejas (tādā veidā viņam atklājas), kā tikai raudāt un lūgt Radītāju, lai apžēlojas par viņu (jo pats jau to nespēj veicināt nekādā veidā), un novērš viņa acu un sirds aptumšojumu (to, kas aizsedz viņa egoismu). (vairāk…)

Lai mīlestība būtu pilnīga…

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Otrais Bauslis”, 198. p.: Otrais bauslis – … mīlestības bauslis: cilvēkam jāmīl Radītājs ar augstāko, absolūto mīlestību – pat bez atbalsta, pat, ja Es tev neko nedodu, tomēr tavai mīlestībai jābūt pilnīgai, lai saplūstu ar Mani ar visu sirdi un dvēseli. (vairāk…)

Augšupejas pakāpienu daba

Mūsu ceļa sākumā, tūkstošu gadu attīstības gaitā attiecīgi mūsu pasaules laikam, mēs virzamies uz priekšu saskaņā ar gēniem, rešimot, kas mūsos atmostas, kas piespiež mūs realizēt tos. (vairāk…)

Apvienoties ap kopējo dzīvības avotu

Esam iegājuši vēlmes pēdējā un vislielākā līmeņa attīstības stadijā, Malhut. Galvenais, ka šī vēlme – kopēja. Tas ir Mašiaha laikmeta sākums. Ja visus sešu tūkstošu attīstības gadus aplūkot kā sešas dienas, tad esam nokļuvuši pēdējā tūkstotī, pēdējā „dienā”. Starpība tajā apstāklī, ka atklājas visu kopējā saikne, – Malhut, kas saistīta ar Jesod. (vairāk…)