Monthly Archives: janvāris 2011

Burts, ar kuru radīta pasaule

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Rabīna Amnona Sabas burti”, 26. p.: “Sacīja Radītājs: “Burt cadi, tev nepieciešams būt slēptam. Tu neesi piemērots pasaules radīšanai ar tevi, jo tevī veidojas aizķere klipot labā”. (vairāk…)

Galvenais jautājums – gatavība uz pārmaiņām

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Slēdzene un atslēga”, 44. p.: Šajos vārtos ir viena slēdzene un viena šaura vieta, lai tajā ieliktu atslēgu… Vispirms mums jāatrod atslēga un slēdzene. Kas tās ir? Kur atrodas? Kā novest tās līdz atbilstībai viena otrai? (vairāk…)

Visas labošanās pamats

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Rabīna Amnona Sabas burti”, 37. p.: Ienāca burts “bet” un vērsās pie Radītāja: “Pasaules Valdniek! Vai Tev pa prātam radīt ar mani pasauli?”. Radītājs tam atbildēja: “Tieši ar tevi Es radīšu pasauli un tu būsi tas sākums, ar kuru Es radīšu pasauli”.
Jautājums: Kāpēc pasaule tika radīta tieši ar burtu “bet”? (vairāk…)

Bina – brīva valstība

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Gudrība, uz kuras pastāv pasaule”, 40. p.: Tas apslēptais, kas nezināms – tas ir Arih Anpin. Par cik vārds “radīja” (ברא) atrodas pašā vārdā “berešit” (בראשית – Toras pirmais vārds), tad tādā gadījumā – kas ir Viņš, kurš to radīja? (vairāk…)

Augstākās sistēmas zīmogs

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Slēdzene un atslēga”, 42. p.: Šis zīmogs tika apstiprināts un apslēpts Binā, līdzīgi tam, kā kāds slēpj visu, noslēdzot ar vienu atslēgu. Šī atslēga pilnībā noslēpta vienā no debesu pilīm. Kaut gan viss ir noslēpts šajā pilī, visa pamats – šajā atslēgā, jo šī atslēga kā aizslēdz, tā arī atver. (vairāk…)

Laiks būvēt šķirstu

Jautājums: Kā paslēpties no dabas katastrofām, kuras tuvojas? Ko darīt?
Atbilde: Acīmredzot nepieciešams uzbūvēt šķirstu, kā Noass un tajā noslēpties… (vairāk…)

10 zudušās Izraēlas paaudzes, atsaucieties!

Jautājums: Pastāv tāds jēdziens kā “10 zudušās paaudzes”. Tām, tāpat kā arī Izraēlas tautai, ir sava loma labošanās procesā. Ko tā ietver?
Atbilde: Šodien mēs veicam ego labošanos no nulles līmeņa. Sākumā mums būs nepieciešams nonākt pie līmeņa, kas dēvēts “atdeves spēks” vai Otrais Templis, proti, īpašība “hafec hesed” (tas, kurš neko nevēlas priekš sevis), Binas līmenis. Pēc tam, kad mēs iznācām no Ēģiptes un uzcēlām Pirmo Templi (Hohmas līmenis, mīlestības līmenis), mēs nokritām Babilonijas trimdā. Tad zuda 10 paaudzes no 12. (vairāk…)

“Pieaugušie” un “bērni”

Par “pasaules tautām” tiek dēvētas cilvēka vēlmes, kuras nespēj pašas patstāvīgi sasniegt labošanos. Tam nepieciešamas vēlmes “Israēls” – šeit tiek domāts dvēseles tips, nevis mūsu nacionalitāte – tas ir, atkarībā no tā, vai cilvēks saņēmis tādu vēlmi vai nē. Tikai caur “Israēlu” gaisma spēj nonākt pie “pasaules tautām” – vēlmēm, kuras nespēj laboties patstāvīgi. No tā jāsaprot, ka, ja tev dota vēlme sasniegt garīgo – tev tā pareizi jārealizē! Tu pats nesasniegsi labošanos, ja nenodosi saņemto vēlmi pasaules labošanai. Aiz katra cilvēka “Israēls”, kurš saņēmis vēlmi sasniegt Radītāju, atrodas tie, kuriem tādas vēlmes nav un viņam tie jānodrošina ar gaismu! Paši viņi nespēs palūgt par labošanos un reaģēt – viņam tiem jāpalīdz, jāpiepilda tie! Šeit nav par ko jautāt – tāda ir pasaules iekārta. Katrā no mums atrodas šīs daļas: Israēls un pasaules tautas – katrā vēlmē un domā. Pastāvīgi jānoskaidro, ar ko mēs patreiz strādājam un pie kādas daļas vēršamies. Vienmēr jāvēršas pie pašas iekšējās daļas: gan citos cilvēkos, gan sevī pašā. Pats “Israēls” arī dalīts uz “Israēls” Israēlā un “pasaules tautās”. “Pasaules tautās” atrodas “Israēla” daļa, kas gatava kaut ko klausīties, un “pasaules tautas” daļa. Taču maziskās vēlmes tiek dēvētas par “grēciniekiem”, kurās arī ir iekšējā daļa, iespējams, domājoša par kaut kādu labošanos. (vairāk…)

Atklāšana – tikai par labu

Jautājums: Kāda ir Jūsu attieksme pret WikiLeaks?
Atbilde: 1. Viss nāk no augšienes, bet mēs to uztveram atbilstoši mūsu īpašībām pret augstāko gaismu. Tāpēc, ja pasaulē viss mainīsies, tas nāks tikai par labu. Jebkurā virzienā un pēc iespējas ātrāk! (vairāk…)

Rabīna Šimona raudas

Jautājums: Sacīts, ka rabīns Šimons raudāja, kad rakstīja Zoar Grāmatu, bīstoties atklāt noslēpumu: “Bēdas, ja sacīšu un bēdas, ja neteikšu. Ja sacīšu, iemācīsies vainīgie strādāt sava kunga labā. Ja neteikšu, zaudēs biedri šo īpašumu”. Par kādu diženu noslēpumu, kas apslēpts Zoar Grāmatā, raudāja rabīns Šimons?
Atbilde: Zoar Grāmatas noslēpums ir tajā, ka, ja attiekties pret to pareizi, tad var saņemt no tās augstāko gaismu, kas atgriež pie avota. Šī gaisma var kļūt mums par dzīves eliksīru, tāpat arī par nāvējošu indi – atkarībā no mūsu attieksmes pret Zoar un vispār pret Toru. (vairāk…)