Monthly Archives: janvāris 2011

No kā cieš kabalists

Kabalists cieš no tā, ka redz pasaules atpalicību virzībā uz Radītāja atklāšanu, vienotību, absolūtas dzīves sasniegšanu. Mēs esam spējīgi to izdarīt, mums šim nolūkam ir visi nosacījumi, taču mēs noniecinām šo iespēju un nepildām. Tādā veidā izraisam attiecībā pret sevi dažādas problēmas un sagādājam ciešanas Radītājam. Tieši tāpēc, ka kabalists sasniedzis Radītāja atklāšanu, viņš cieš vairāk par visiem. Jo attiecībā pret visu pasauli, viņš gluži kā māte attiecībā pret bērniem. Visa pasaule – tās ir viņa kelim, viņa dvēseles daļas. (vairāk…)

Izproti dabas dzīvo valodu – un tu sacīsi: “Pasaule ir apbrīnojami skaista!”

Mēs ar jums pārdzīvojam ļoti neparastu periodu cilvēces vēsturē. Sākot no mūsdienām un tālāk visas paaudzes dzīvos orientējoties uz tendenci: kā iziet no realitātes sajūtas sevī uz realitātes sajūtu ārpus sevis. Lūk, tāpēc mēs jūtam tik lielu tukšumu sevī, ģimenes dzīvē, attiecībās ar bērniem un vispār visā, ar ko nodarbojamies. (vairāk…)

Pasaule – briesmās

Ziņojums: Britu žurnāls” The Economist” uzrādīja “Pasauļu valstu demokrātijas indeksu par 2010. gadu”. Ziņojumā tiek atzīmēta demokrātisko procesu palēninājuma tendence pasaulē, autoritāro režīmu pastiprinājums visā pasaulē, pasaules demokrātijas tendence apstājusies un tiek novērota recesija. Autoritārisms iesakņojas Tuvajos Austrumos, bijušajā PSRS. Tiek novērota vispārēja vilšanās demokrātiskajā procesā. Āfrikā demokratizācija apstājusies pilnībā, Latīņamerikā parādījusies tendence uz populistiskām kustībām. Rietumvalstīs samazinājusies iedzīvotāju dalība politiskajā dzīvē, – divkāršie standarti ārējā politikā un uzbrukums pilsoņu brīvībām noved pie vilšanās demokrātiskajā procesā un personīgo valdību apsūdzības liekulībā.
Replika: Saskaņā ar Kabalu, ja pasaule neapzinās savas attīstības dabas plānu un nepievērsīsies centieniem, kas noved pie līdzības ar dabu, tad visas pastāvošās sabiedriskās iekārtas visās valstīs nomainīs nacistiskais un fundamentālistiskie režīmi un pasaule ātri vien nonāks pie trešā pasaules atomkara. Skat. grāmatu “Pēdējā paaudze” un laikrakstu “Narod” (Tauta).

Avots krievu valodā

Tiksimies Berlīnē!

Jautājums: Cik svarīgi ir piedalīties gaidāmajā Eiropas kongresā Berlīnē?
Atbilde: Es ļoti ceru, ka visi, kas mācās mūsu sistēmā, saprot, cik svarīgi mums un visai cilvēcei, īpaši mūsu šodienas stāvoklī, lai Eiropa apvienotos garīgi. Jo Eiropa atrodas uz ļoti smagu notikumu sliekšņa. Es domāju, ka visi jau to sāk sajust.
Visas rozā cerības uz kopējo tirgu sāk kust. Cilvēki redz, ka aiz tā visa atklājas milzīgs naids un attālināšanās vienam no otra, pieaug protekcionisms. Tādējādi tieši tagad pienācis laiks visiem spēkiem paātrināt kabalas zinātnes izplatīšanu Eiropā. Visiem mūsu biedriem, kas dzīvo Eiropā, tikai tādā veidā jāvērtē sava un visas cilvēces nākotne. Citādi Eiropā no jauna uzliesmos ugunsgrēks. Tur jau bija sākušies divi pasaules kari, tur var sākties arī trešais pasaules karš. (vairāk…)

Vēlme, kura neatlaiž

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts „Rabīna Hijas vīzija”, 54. p.: …Kas seko aiz Šhinas, kura atrodas vientulībā un pastāvīgi gaida, lai Radītājs atdzīvinātu Šhinu no pīšļiem. Kurš negaida to katru dienu, atrodoties šajā pasaulē, – tā daļas šeit nav.
Jautājums: Kā iespējams katru dienu gaidīt Šhinas atdzimšanu no pīšļiem? (vairāk…)

Kuram man kauns neiedot: sev vai Radītājam?

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Rabīna Hijas vīzija”, 52. p.: “Laimīgs tas, kurš atnāk šeit bez kauna”. Tad ieraudzīja viņš rabīnu Elazaru un pārējos pasaules pīlārus, kuri nejuta kaunu. Taču pats rabīns Hija juta kaunu.
Jautājums: Ko nozīmē kauns garīgajā darbā? Kāda ir tā funkcija? (vairāk…)

Kad gaisma klauvē iekšienē

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts „Rabīna Hijas vīzija”, 56. p.: … Tajā stundā Viņš sit ar visu sparu visās 390 debesu velvēs un tās visas satriektas un izbijušās stājas Viņa vaiga priekšā… Ekrāns, dēvēts par debesu velvi, satur nevis 400, bet 390, – un pietrūkst desmit no Malhut de-Malhut. Tādējādi šī debesu velve tiek dēvēta „390 debesu velves”. (vairāk…)

Īpaša labošanās, nesoša dzīvību

Jautājums: Kā iespējams, lai rabīns Šimons raudātu, šauboties, atklāt vai neatklāt noslēpumu, kas apslēpts Zoar Grāmatā? Vai tad var atklāt kabalistam tik milzīgu noslēpumu, ar kuru viņš nodarīs mums kaitējumu?
Atbilde: Rabīns Šimons – tas nav vienkāršs cilvēks no miesas un asinīm, kurš slēpjas alā, bet vesela garīgā sistēma, augstākās pasaules daļa, kas ietērpjas Radītājā un saņem no Viņa saskaņā ar savu īpašību līdzību visu, kas Viņā ir. Tajā pašā laikā viņš domā par to, kā prast nodot šo gaismu citām dvēselēm, kurām patreiz vēl nepieciešams piedzimt un attīstīties. (vairāk…)

Iemīlēties uzvarētājā

Zoar Grāmata. Priekšvārds. “Rabīna Amnona Sabas burti”, 34. p.: Burts zain tiek rakstīts jud virs vav veidā. Sacīts: “Drošsirdīga sieva – vaiņagojums savam vīram”, jo viņa iekļaujas vīrišķajā pasaulē, tas ir, vav, un tad kļūst par vaiņagu uz viņa galvas. (vairāk…)

Viņas mainīgā būtība…

Jautājums: Kā izpaužas sievietes būtība? Ko nozīmē sievišķība?
Atbilde: Sievietes būtība – tas ir parasts ego, tāds pats kā vīriešiem. Atšķirība tajā, ka sievietei jāvirza vīrietis, piekrītot iekļauties viņā, kļūstot par viņa daļu, “ribu”, kā tas bija sākotnēji, – ar nosacījumu, ka vīrietis virzās uz garīgo mērķi. (vairāk…)