Unikāls materiāls

Ko ietver mūsu organizācijas darbība? – No vienas puses, mēs nodarbojamies ar iekšējo darbu, kas vērsts uz sevis labošanu, kuru katrs veic savā sirdī, vēlmē. Šis darbs slēpts no svešiem, no pasaules un kaut gan mēs par to daudz runājam, tas tiek izpildīts sirdī, neizpaužoties ne materiālā, ne fiziskajās darbībās. Visa pārējā mūsu darbība attiecas uz materiālu un media ražošanu izplatīšanas nolūkā, jo mēs – audzināšanas un izglītības organizācija, kas nodarbojas ar bērnu un pieaugušo audzināšanu. Šim nolūkam materiālu mēs ņemam no mūsu ikdienas nodarbībām, kurās apgūstam Bāla Sulama un Rabaša rakstus. Produkcija, kuru mēs ražojam, ir tā pamatbāze, kas tiks turpmāk izmantota. Bez tās pasaulē nav nekā, kas attiektos uz patiesi garīgo darbu – Radītāja atklāšanu. Neviens, izņemot mūs, mūsu paaudzē nenodarbojas ar praktiskās metodikas izveidošanu, kas paredzēta cilvēka un pasaules labošanai. Ja mēs neizveidosim šo metodiku pareizi, – atbilstoši iekšējam saturam un nodošanas formai, – tad neizpildīsim mums uzlikto pienākumu attiecībā pret cilvēci. Mums nav jābīstas no tik augstiem vārdiem, – tādā veidā mēs jūtam savu misiju. Taču mēs nevaram gaidīt pēdējo nodarbību, lai izstrādātu no tās vēstījumu un nodotu pasaulei. Tas nenotiks, ja mēs rūpīgi nestrādāsim ar katru nodarbību to pierakstot, analizējot un klasificējot saskaņā ar tēmām, augstuma, uztveres līmeņiem utt. Vērtējuma kritēriji var būt dažādi, taču galvenais – sakārtot materiālu un laist to apritē. Gala rezultātā, nekas nenomainīs grāmatu. Tai var būt cita forma, taču tas jebkurā gadījumā ir teksts – no tā neizvairīties. Ja cilvēks vēlas iedziļināties materiālā, noklausoties lekciju pa televizoru, tad viņam jāredz acu priekšā burti. Jo burti – tās ir garīgās formas, kas tiek uztvertas ar prātu un dvēseli. Tādējādi, ar visu nopietnību jāizturas pret tekstu izveidošanas darbu, uzskatot to par galveno. Nodarbība jāpieraksta, jāizdala tajā galvenie nolikumi, jāklasificē, izmantojot dažāda veida teksta analīzi. Galvenais, lai būtu gatavs uzrakstītais materiāls, kuram cilvēki var pievērsties. Jo vairāk viņi ar to strādās, jo intensīvāka būs viņu virzība uz priekšu. Mums jābūt pateicīgiem par to, ka mums ir šis darbs, ka mēs rūpējamies par lietām, kas atrodas augstāk par šo pasauli, bet nevis esam iegrimuši dzīvnieciskās eksistences problēmās. Mēs izplatām pasaulē zināšanas par Radītāju, un ja reizēm jūtamies grūti, nemierīgi un neskaidri, tad tas ir labi. Acīmredzot, Viņš vēlas, lai mēs uztrauktos.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: