Vai ir vērts ticēt viedajiem?

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988./89., 4. raksts, „Plūdi garīgajā darbā”: Mums jāpieņem viedo ticība… Pieņemsim, esmu gatavs noticēt gudrības vārdiem, bet ko tas nozīmē? Vai saprotu viedo vārdus? Kāds ir to vēstījums? Pirmkārt, kabalas zinātnē mēs nenodarbojamies ar ķermeņiem. Ķermeņu nav, bet ir dvēseles. Esošie ķermeņi – tie ir šķietamās pasaules tēli. Es atrodos vēlmē, kas izpaužas dažādās formās: nedzīvajā, augu, dzīvnieku un cilvēka. Par „viedajiem” tiek dēvētas izlabotās dvēseles, kuras atrodas sašķeltajā Adam Rišon sistēmā. Tās var kalpot man par palīgu, atbalstu, var būt par manas sašķeltās dvēseles skolotājiem, audzinātājiem. Atbilstošā veidā mums arī jāpieņem viņu padomi. Piemēram, Zoar Grāmata stāsta mums par rabīna Šimona grupas desmit viedajiem, kā arī par pravieti Elijagu, Mozu, Āronu, ķēniņu Dāvidu, ķēniņu Zālamanu utt. Tādējādi mēs uztveram tos nevis kā cilvēkus, kuri dzīvojuši mūsu pasaulē, bet kā izlabotās vēlmes, izlabotās dvēseles. Tie atrodas sašķeltajā sistēmā, kas palēnām sāk atdzimt. Viņi paši jau ir izlaboti, daļēji vai pilnībā, un piedalās visas sistēmas labošanā.
„Rabīns Šimons sacīja…, rabīns Aba sacīja…”, – lasu es Zoar Grāmatā. Man tie nenozīmē cilvēkus, kas izzina un stāsta par augstāko pasauli, man šie vārdi nozīmē izzināšanas līmeņus. Pēc šiem vārdiem es apgūstu garīgo pakāpienu kāpnes: vienā līmenī realitāte izskatās tā, citā – citādi. Man it kā par to stāsta kabalisti. Taču man tas nozīmē spēkus, uztveres tilpnes. Katrs viedais man personificē kaut kādu garīgo jēdzienu, spēku, varenumu, īpašību. Man paveras nevis vēsturisko personību vārdi, bet garīgo parādību un pakāpju nosaukumi. Lūk, ko nozīmē „viedo ticība”: es vēlos sasniegt tādu pašu atdevi kā pakāpēs par kurām lasu. „Ticība: – tā ir atdeve. Apgūstot materiālu, cilvēkam tajā jāiekļaujas, jācenšas saprast, kā tas viņu ietekmēs. Lai arī ko vēstītu grāmata, es vēlos iekļūt katra vārda garīgajā būtībā. Tas arī nozīmē, ka es ticu viedo vārdiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: