Kādēļ augstu vērtēt augstāko?

Rabašs, Šlavej Sulam, 1989. g., 2. raksts „Lielais vai mazais grēks garīgajā darbā”: Atdeves lielums atkarīgs no tā, kam mēs dodam. Ja cilvēks dod kaut ko mazajam ķēniņam, tad tas ir mazs darbs. Taču, ja cilvēks dod kaut ko dižajam ķēniņam, viņa atdeve iegūst svarīgumu un sniedz viņam lielu gandarījumu.
Jautājums: Cenšoties iedomāties, ka es veicu atdevi dižajam Ķēniņam, es jūtu, ka mānu sevi. Ko darīt?
Atbilde: Viss pareizi. Vispirms svarīgums atkarīgs tikai no tevis. Radītājs pastāv, bet tu Viņu atklāj vai arī neatklāj. Tas ir atkarīgs no tevis. Vai tev ir „adapters”, lai Viņu izzinātu? Šeit arī ir visa problēma. Tomēr, ko nozīmē – Radītāja svarīgums? Rabašs min Rambama sacīto par to, ka ceļa sākumā cilvēks atrodas procesā ar nosaukumu lo-lišma. Citiem vārdiem, Ķēniņš man svarīgs, ja satuvinoties ar Viņu, es vairāk iegūšu. Kā pieņemts mūsu pasaulē, es apsveru Viņa svarīgumu atbilstoši baudai, kuru varu no Viņa saņemt. Kas tad liek man pāriet pie citām vērtībām? Gaisma, kas atgriež pie Avota. Ja ar grupas starpniecību es cenšos domāt par pārmaiņām, kurām manī jānotiek, ja gaidu gaismu kā gailis sagaida rītausmu un nebaidos no tās kā sikspārnis, ja vēlos, lai tā atnāktu un izmainītu mani, tad iestājas pārmaiņas un es sāku augstu vērtēt Augstāko tāpēc, ka viņš ir Dodošais, bet nevis tādēļ, ka varu saņemt to, ko viņš man dos. Tagad es viņu augstu vērtēju, jo viņš dod, augstu vērtēju atdevi, – nevis atdevi man, bet gan pašu atdeves īpašību. Es vēlos viņam pielīdzināties. Šī jaunā vērtību skala ļoti spēcīgi maina cilvēku. Augstākais kļūst viņam patiešām par Augstāko – augstāko pēc savas nozīmes, par Ķēniņu, kura dižums ir tajā, ka viņš ir Dodošais pēc īpašības. Tad es pievēršos Augstākajam nevis tāpēc, ka saņemu no viņa, bet tāpēc, ka varu pielīdzināties viņam. Es vēlos, lai viņš dotu man savu īpašību, lai ļautu pielīdzināties, pietuvināties viņam. Jo tuvība tiek vērtēta saskaņā ar īpašību līdzību, bet nevis, cik daudz es varu saņemt no viņa. Šeit ir visa atšķirība starp materiālo un garīgo, – kā mēs attiecamies pret Augstāko? Vai prasām, lai viņš mūs mainītu? Pie tam Augstākais atrodas absolūtā mierā, un viss šeit ir atkarīgs no mums: ja vēlēsimies mainīties viņa gaismas ietekmē – mainīsimies. Vēlēsimies satuvināties ar viņu atbilstoši viņa īpašībām – satuvināsimies, līdz pat pilnīgai saplūsmei, līdz mīlestībai.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: