Visas pasaules – starp mums

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Un sadzirdēja Itro”, 34. p.: … Zoar noskaidro Acilut parcufu izveides kārtību: Atik, Arih Anpin, Aba ve-Ima, Zeir Anpin. Kā visa avots, Malhut tiesas īpašības ekrānu izmanto parcufs Atik un rīkojas Arih Anpinā, lai norobežotu tur Hohmu. … Taču pēc tam tas noskaidro Zeir Anpina VAK sešu audeklu īpašībā. Izšūtais audekls – tas ir Zeir Anpina GAR.
Zoar autori atklāja attiecību kārtību starp tiem un savstarpējā saiknē atklāja parcufim, pasaules, īpašības un iekšējās atšķirības – tas viss starp cilvēku un visiem pārējiem. Kad citi tam šķiet savienoti kopā, tad tas tiek dēvēts par “Bezgalības pasauli”. Ja viņš redz tos savienotus kopā daļēji, – tas tiek dēvēts par augstākajiem parcufim attiecībā pret viņu. Tādā veidā tie runā viens ar otru, atklājot katru īpašību un dēvējot tās par “rabīnu Josiju”, “rabīnu Hija”, “rabīnu Elazaru”, “rabīnu Šimonu” un dēvējot dabas ainās. Tie visi ir stāvokļi, kuros atrodas mūsu dvēseles savas labošanās procesā. Pēc savas pieredzes zinu, cik grūti cilvēkam atainot savā iztēlē principā vienkāršu ainu: ir tikai sašķeltās dvēseles, nekā cita nav. Pilnīga to atdalīšanās vienai no otras tiek sajusta tajās kā mūsu pasaules izpausme. To daļēja satuvināšanās, ar vēlmēm iekļaujoties vienai otrā pēc principa “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”, rada dvēselēs augstākās pasaules sajūtu. To absolūtā vienotība tiek sajusta dvēselēs kā Bezgalības pasaule, kas ir bezgalīga, neierobežota savienošanās un attiecīgi, pilnīgs piepildījums ar gaismu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: