Ieejas biļete Zoar Grāmatā

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Nodaļa „Itro”, raksts „Bet raugies caur vaiga noslēpumu”, 100. p.: Dāvida ciltī krāsu tēli mainās uz pretējiem. Tāpēc kļūdījās Šemuels, kā rakstīts: „Neskaties uz viņa izskatu”. Jo Eliavā bija cita puse, kuras nebija Dāvidā. Dāvida vaibsti apslēpti, jo citas puses vaibsti ietverti viņa vaibstos un citas puses izskats redzams viņā no sākuma, un tas acumirklī pavīd skatienam, un sirds bīstas un trīc. Mēs kļūdāmies: mēs pieliekam lielas pūles, lai saprastu, par ko runā Zoar, un nesalīdzināmi mazāk – nolūkā, domās par to, ka mums jāapvienojas un saiknē starp mums jāatklāj Zoar. Jo tikai atbilstoši vienotības pakāpei, mūsu vienotībā atklāsies Radītāja tēls, kas pilnīgi nelīdzinās tam, ko mēs spējam sev iztēloties pirms apvienošanās. Mūsu savienošanās – tā ir ieejas biļete, kas ļauj ieraudzīt un sajust garīgos tēlus un īpašības, par ko runā Zoar. Tas viss kopumā mums dod Radītāja tēlu. Taču, ja bez savstarpējās saiknes meklējumiem mēs vēlamies izzināt apgūstamo, tad tas tiek dēvēts par ārpusmācībām, klipu, nāves indi. Ja mācībās cenšos sameklēt tēlu, kuru apgūstu, – tā ir klipa. Taču, ja vispirms vēlos atklāt šo tēlu caur savienošanās prizmu ar grupu, ar apkārtni un tikai pēc apvienības cenšos atrast to garīgo tēlu, par kuru runā Zoar, – tad tas ir svētums, atdeve, garīgums. Jo gala rezultātā es meklēju savienošanās un atdeves formas, un tas ir pats galvenais. Tad, tāpat kā pirmajā gadījumā, es meklēju saņemšanas tēlu un formu.

Tāpēc vispirms nepieciešams raizēties par to, kā es izeju caur šo prizmu – nolūku, savienošanos ar grupu, ar apkārtni. Tas ir ļoti svarīgi! Bez tā nav vērts atvērt Zoar Grāmatu, jo tā var kļūt par nāvējošu indi, vai arī par dzīvības eliksīru.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: