Bez maldiem neatklāsi īstenību

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Un sadzirdēja Itro”, 73. p.: Cilvēks, kuram ir melni mati bez dzelteniem, – reizēm viņš ir veiksmīgs, noderīgs kopējās lietas labā, kopējās pūlēs, taču uz īsu laiku, neilgi…
Viņš sasniegs panākumus garīgajā virzībā uz priekšu, ja pieliks pūles. Pateicoties viņam, citi arī gūs panākumus. Viņš neglabā noslēpumu uz ilgu laiku. Viņš ir skops. Viņš redzēs savu ienaidnieku kritumu. Viņu neuzvarēs viņa ienaidnieki…
Tā teic Zoar Grāmata… Ja cilvēks neatrodas īstajā garīgās pasaules sajūtā, viņš saprot Zoar burtiski, pārliecināts, ka šī grāmata pilna ar brīnumiem un slepenām zinībām, ka ar to var zīlēt, pareģot nākotni, atšķirt labus un sliktus cilvēkus, dot sadzīviskus padomus – un… ar to nopelnīt.
No vienas puses, tāds nepareizs, materiāls šo tekstu skaidrojums bija visu maldu pamats. No otras puses, skatoties uz to tūkstošu gadu perspektīvā, mēs redzam, ka bez šīs neskaidrības cilvēks nenonāks līdz patiesībai. Viņam jānonāk līdz neskaidrībai un… jānoskaidro, – tādā veidā viņš iegūs zināšanas.
Pēdējos divus tūkstošus gadu mēs eksistējam reliģijas ietvaros – un mums nācās tajā atrasties. Tāpat arī visa cilvēce, visās savās ticībās un reliģijās. Mums jāiziet cauri visām šīm neskaidrībām, jo bez tā mēs nesavienojam Radītāja īpašības, Binu, kopā ar radījuma, egoisma, Malhut īpašībām zemākās malhut līmenī, mūsu pasaules egoisma līmenī.
Kas ir visas ticības un reliģijas? – kaut kāda garīgā dzirksts, kuru nepieciešams varbūt tieši tādā veidā, ar spēku, ienest mūsu materiālajā pasaulē, vēlmē baudīt – un izveidot no tās sajaukumu egoistiskajā vēlmē, Malhutā.
No trīs gaismas līniju izpausmes, no trīs klipot lejup nākšanas līdz mūsu pasaules līmenim, radās visas ticības, trīs religijas, daudzveidīgas garīgās metodikas, talismani u.c. Tas viss diktēts ar vēlmi gūt panākumus mūsu egoismā, Malhut, šajā vai/ un nākamajā pasaulē – uz Binas, Augstākā spēka rēķina, kas it kā ir reliģijā/ metodikā. Taču bez šīm “garīgajām” nodarbībām cilvēce nespētu atrasties Malhut un Binas sajaukumā, pat mūsu pasaules līmenī. Jo Binai jāienāk malhut iekšienē – visu, ko tikai iespējams, – dot malhut un visu, ko tikai iespējams, – no tās saņemt sevī. Pēc tam, kad šī savstarpējā ticību un reliģiju iekļaušanās (mūsu pasaules binas) cilvēka egoismā (mūsu pasaules malhut) beidzas, sākas to analīzes, atlases, dalīšanās un labošanās process. Tas notiek mūsdienās, kad no šī sajaukuma cilvēki sāk noskaidrot reliģijas būtību. Tie kas pievienojušies Ābramam, noskaidroja to vēl Senajā Babilonijā, pārējie – tagad. Tāpēc Zoar Grāmata, kas uzrakstīta tādā valodā, var izraisīt pilnīgi dažādas domas, atkarībā no tā, kas to lasa…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: