Izproti dabas dzīvo valodu – un tu sacīsi: “Pasaule ir apbrīnojami skaista!”

Mēs ar jums pārdzīvojam ļoti neparastu periodu cilvēces vēsturē. Sākot no mūsdienām un tālāk visas paaudzes dzīvos orientējoties uz tendenci: kā iziet no realitātes sajūtas sevī uz realitātes sajūtu ārpus sevis. Lūk, tāpēc mēs jūtam tik lielu tukšumu sevī, ģimenes dzīvē, attiecībās ar bērniem un vispār visā, ar ko nodarbojamies.
Tas tāpat redzams ne vien attiecībā uz to, kas norisinās atsevišķās valstīs, bet arī visā plašajā pasaulē. Taču izmaiņas, kas rodas planētas ekoloģijā un klimatā, ar katru gadu sāk sagādāt aizvien lielākus draudus. Tomēr tas viss notiek ar nolūku, lai mainītu realitātes uztveri mūsos, kas izraisa ļoti nepatīkamu sajūtu uz spēju iziet ārpus no savas egoistiskās pasaules un atklāt, ka tagad esam izgājuši no ļaunuma sajūtas uz labestību. Ja nonāksim pie atdeves vēlmēm, tad, protams, mums būs labi, jo atrodoties globālajā pasaulē mūsu savstarpējā integrālajā saiknē, mēs nesāksim sevi iznīcināt. Tieši otrādi, mēs gūsim panākumus turpmākajā virzībā uz priekšu, – jo tā ir vienīgā iespēja, lai dzīvotu un eksistētu, nevis iznīcinātu viens otru. Taču kamēr nemainīsim savu attieksmi pret sevi, tuvākajiem, pasauli un visu esamību, daba nepārstās izraisīt uz mums spiedienu, jo esam jau pārkāpuši mums noteikto robežu. Ko būtībā par to teic kabalas zinātne? Tā teic, ka, ja vēlamies attīstīties arī tālāk uz priekšu bez ciešanām, tad mums ir vērts piekrist augstākai dabai, ka mums nav izejas, un saprast, ka mūsu patreizējais stāvoklis – ļoti slikts. Taču perspektīva atklāj mums brīnumskaistas attīstības iespēju un kā apbalvojumu dāvā atrašanos mūžīgā un absolūtā pasaulē, kas atklājas šeit, pateicoties mūsu uztveres izmaiņai. Tādējādi mums nepieciešams it visā, kas ar mums notiek, redzēt lielu palīdzību no augšienes, no visas kopējās dabas, kas tādā veidā palīdz un virza mūs uz priekšu pareizā virzienā, kaut gan reizēm tas izpaužas nepatīkamu iedarbību veidā. Ja būsim jūtīgi pret visām tāda veida mazām zīmēm kā paklausīgs un gudrs bērns, kurš saprot, kā atrast kopēju valodu ar pieaugušajiem, tad labi virzīsimies uz priekšu. Mūs patiešām sagaida brīnumjauks piedzīvojums smagas dzīves vietā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: