Īpaša labošanās, nesoša dzīvību

Jautājums: Kā iespējams, lai rabīns Šimons raudātu, šauboties, atklāt vai neatklāt noslēpumu, kas apslēpts Zoar Grāmatā? Vai tad var atklāt kabalistam tik milzīgu noslēpumu, ar kuru viņš nodarīs mums kaitējumu?
Atbilde: Rabīns Šimons – tas nav vienkāršs cilvēks no miesas un asinīm, kurš slēpjas alā, bet vesela garīgā sistēma, augstākās pasaules daļa, kas ietērpjas Radītājā un saņem no Viņa saskaņā ar savu īpašību līdzību visu, kas Viņā ir. Tajā pašā laikā viņš domā par to, kā prast nodot šo gaismu citām dvēselēm, kurām patreiz vēl nepieciešams piedzimt un attīstīties.
Šim nolūkam viņš atrod vēl vienu garīgo sistēmu – rabīnu Aba, caur kuru var nodot gaismu lejup. Ar rabīna Abas un 9 citu skolnieku palīdzību, katrs no kuriem pārstāv vienu no 10 sfirot un pats sastāv no 10 sfirot, tas ir, no visa pilnā komplekta no 100 sfirot – pēc apslēptības un gaismas samazinājuma šajā īpašajā mehānismā, to var sagatavot, pielāgojot mūsu paaudzes dvēselēm. Šī gaisma paredzēta tieši mūsdienām, bet ne viņu laikabiedriem vai trimdas periodam. Šī ir īpaša labošanās. Tieši tāpat kā Talmuda viedie veica mūsu labā labošanos un mums vairs nav nepieciešams mocīt savu ķermeni, lai varētu atklāt garīgo, kā tika rakstīts par tiem laikiem: “Pārtiec no maizes ar sāli, dzer tikai ūdeni, guli uz kailas zemes un nodarbojies ar Toru – tad gūsi panākumus!”. Pēc Talmuda laikiem vairs nav nekādu ierobežojumu un pietiekams vienkārši nodarboties ar iekšējo Toru (kabalu), bez jebkādiem fiziskiem ierobežojumiem. Tas iespējams tādēļ, ka tā laika kabalisti izdarīja attiecīgu papildinājumu garīgajā sistēmā, pietuvinot to mums. Bez tam, tas atbilst tam, cik lielā mērā mēs paši esam tai pietuvinājušies, pateicoties savas vēlmes/ egoisma attīstībai. Viņi pietuvināja mums gaismu, bet mēs pietuvinājāmies tai (attīstoties it kā uz otru pusi un pastiprinot savu ego) un tagad esam kļuvuši tik lielā mērā tuvi viens otram, ka pietiekams tikai ar gaismas iedarbību mūsu labošanai. Nav vairs nepieciešamas nekādas fiziskas ciešanas. Tas viss pateicoties labošanām augstākajā sistēmā, kuru izveidoja pagātnes kabalisti. Šie kabalisti – augstāko pasauļu daļa un tās iekšējā daļa – jo viņi attiecas uz dvēselēm. Kad viņi veic labošanos, viņi pievieno kopējā sistēmā tādus izlabotos elementus, kuri to atdzīvina. Pateicoties viņiem tā sāk dzīvot, strādāt un novadīt gaismu pie mums lejup!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: