Viņas mainīgā būtība…

Jautājums: Kā izpaužas sievietes būtība? Ko nozīmē sievišķība?
Atbilde: Sievietes būtība – tas ir parasts ego, tāds pats kā vīriešiem. Atšķirība tajā, ka sievietei jāvirza vīrietis, piekrītot iekļauties viņā, kļūstot par viņa daļu, “ribu”, kā tas bija sākotnēji, – ar nosacījumu, ka vīrietis virzās uz garīgo mērķi.

Jautājums: Tātad sievietes būtība – tikai nosliekt sevi?

Atbilde: Nosliekt Mērķa labā! – Nevis attiecībā pret vīrieti, bet tā mērķa labā, uz kuru viņš tiecas. Jo sava egoisma apspiešana attiecībā pret vīrieti neko nedod! Tas ir dzīvnieciskais līmenis. Taču attiecībā uz līmeni “cilvēks”, – sieviete atceļ sevi (apspiež egoismu) tās misijas, tās funkcijas labā, kas uzlikta vīrietim un piekrīt būt viņam par palīgu vai arī – “būt par palīgu pret viņu”, – tikai, lai sasniegtu garīgo mērķi, uz kuru viņš viņu ved. Taču bez sievietes viņš nespēj to sasniegt. Ja viņš nemēro ceļu uz šo augsto mērķi, tad sieviete – pilnīgi nav viņam palīgs, viņa – pret viņu! Tā arī ir misija, – tikai pretēja! Sievietei jādara viss iespējamais, lai pavērstu vīrieti tā, lai viņš izvēlētos šo mērķi un virzītos uz to. Tad no “palīdzības pret viņu” viņa kļūs vīrietim par palīgu. No sarunas “Par sievišķību” ar manu jaunāko meitu Rāheli Laitman, 14.12.2010.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: