Iemīlēties uzvarētājā

Zoar Grāmata. Priekšvārds. “Rabīna Amnona Sabas burti”, 34. p.: Burts zain tiek rakstīts jud virs vav veidā. Sacīts: “Drošsirdīga sieva – vaiņagojums savam vīram”, jo viņa iekļaujas vīrišķajā pasaulē, tas ir, vav, un tad kļūst par vaiņagu uz viņa galvas. Katrs burts – tas ir īpašību un stāvokļu daudzuma kopums, kurus cilvēks pakāpeniski iziet, līdz atklāj sevī burtu un sāk strādāt ar to. Zain (ז) – septītais alfabēta burts, “vaiņags uz taisnā galvas”, “drošsirdīgā sieva”, jud (י) virs vav (ו). Iedomājieties sevi ķēniņa meitas vietā, kura vēro divus varoņus, kuri cīnās par tiesībām kļūt par viņas vīru. Ko viņa jūt, skatoties uz viņiem? Patreiz, būtībā, tiek lemts viņas liktenis. Vai kāds viņai ir pajautājis, kuru no tiem viņa mīl un vispār, vai mīl kādu? Nē. Uzvarētājs kļūs par viņas vīru uz visu mūžu – un viss. Kā jūtas cilvēks ar neizlabotām īpašībām tādā situācijā? Kā izturas pret notiekošo? Taču tostarp viņam jāizlabo sevi līdz tādai pakāpei, lai rezultātā uz visiem simts procentiem iemīlētu uzvarētāju. Kā to sasniegt? Kā “iemīlēties” savā izredzētajā tikai tāpēc, ka viņš uzvarējis? Šim nolūkam jāpaceļas līdz ticībai augstāk par zinībām, pāri egoistiskajām jūtām, pāri personīgajai attieksmei un nesavtīgi iemīlēt to, kurš tuvāk Radītājam. Lūk, kas jāsasniedz Malhut – citiem vārdiem, cilvēkam tā sevi jāizlabo, lai piekristu cīņas rezultātam. Iespējams šis piemērs palīdzēs mums iedomāties, sajust, kā sevi labojam burta zain īpašībā. Cilvēkam līdz tādai pakāpei japaceļas pāri savām personīgajām sajūtām, lai viņa mīlestība pret uzvarētāju būtu absolūta. No vienas puses, ķēniņa meita neizvēlas sev vīru, taču no otras puses, viņš kļūs par viņas mīļoto vīru uz visu dzīvi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: