Visas labošanās pamats

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Rabīna Amnona Sabas burti”, 37. p.: Ienāca burts “bet” un vērsās pie Radītāja: “Pasaules Valdniek! Vai Tev pa prātam radīt ar mani pasauli?”. Radītājs tam atbildēja: “Tieši ar tevi Es radīšu pasauli un tu būsi tas sākums, ar kuru Es radīšu pasauli”.
Jautājums: Kāpēc pasaule tika radīta tieši ar burtu “bet”?
Atbilde: Tāpēc, ka tas simbolizē svētību (brahà), hasadim gaismu. Tajā nav trūkumu. Izņemot šo burtu, nav cita likuma, citas īpašības, no kuras var sākt radīšanu. Kā citādi novilkt atšķirību starp vēlmēm, kuras kalpo Radītājam un tām, kuras Viņam nekalpo? Kā realizēt labošanos, ja ne ar hasadim gaismas palīdzību? Jo tā uzreiz atdala tos, kuri tiecas uz atdevi, no tiem, kuri tiecas uz saņemšanu – un tad tev saprotams, kā rīkoties tālāk. Nav precīzākas un vienkāršākas analīzes – analīzes, kas gulstas par pamatu nākamajai konstrukcijai. Bez hasadim, bez tieksmes pie Radītāja mēs neko neizveidosim no hohmas gaismas. Bez tam, šī īpašība ir neizmērojama. Hasadim gaisma bez jebkādām atšķirībām izspiežas cauri visām pasaulēm: no Bezgalības līdz Asija pasaules nobeigumam. Tai nav uzlikts samazinājums, uz atdevi nav nekādu ierobežojumu.
Jautājums: Kāpēc tad mēs nejūtam pasaulē svētību?
Atbilde: Runa iet vispār ne par mūsu pasauli, bet par garīgo realitāti. Vēloties to sasniegt, man jānodrošina sevi ar žēlsirdības īpašību (Hesed). Tā arī ir tā svētība, pateicoties kurai es veidoju savu pasauli. Materiālā pasaule – tikai šķietama aina mūsu uztverē, kas izraisīta ar garīgo bezsamaņu. Neapzinātā stāvoklī smadzenes rada iluzoru dzīves sajūtu. Tā arī ir mūsu esamība. Lai nāktu pie apziņas, mums jāiegūst hasadim spēks, burta „bet” īpašība, svētība. Šis spēks var nonākt tikai no augšienes, mums nav varas pār to, tas nav mūsos ielikts. Taču, ja mēs pieliekam vairāk pūļu, lai to iegūtu, tad saņemam vēlamo.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: