Bina – brīva valstība

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Gudrība, uz kuras pastāv pasaule”, 40. p.: Tas apslēptais, kas nezināms – tas ir Arih Anpin. Par cik vārds “radīja” (ברא) atrodas pašā vārdā “berešit” (בראשית – Toras pirmais vārds), tad tādā gadījumā – kas ir Viņš, kurš to radīja?
Tas ir tas apslēptais, kurš ir nezināms, – slēptā Arih Anpina Hohma. Jo Viņš izveda Binu no savas roš un padarīja to par VAK, tas ir, izveidoja šos sešus augstākos lielos nobeigumus, kas netieši norādīti vārdā berešit.
Bina attiecas uz parcufa galvu (roš). Bez tam, tā pārstāv hefec hesed – burtiski: vēlas žēlsirdību, proti, nekad nekur neizjūt trūkumu. Želsirdības nekad nav pietiekami un tad tu to vēlies – lūdzu, saņem. Uz to nav ierobežojuma, neviens neuzliek tev noteikumus vai aizliegumus. Tādējādi Bina tiek dēvēta par “brīvu valstību”, “brīvu vēlmi”. Tā var bez šķēršļiem atrasties visur, kā arī nodrošināt ar savām īpašībām Malhut, egoistisko vēlmi. Tad šī vēlme kļūst par dodošo un arī pāriet hefec hesed kategorijā. Tādējādi Bina spējīga kalpot par Malhut labošanās līdzekli, dvēseļu labošanās līdzekli.
Pašas dvēseles nespēj pacelties augšup pie tās, parcufā roš. Neko sev nevēloties, tā atrodas tur pilnībā. Taču bez jebkāda zaudējuma tā var atrasties arī ārpus galvas, vietā, kuru apdzīvo zemākie, piegādājot tiem savu pilnību. Tur, kur tie ir nelaimīgi, kur tie cieš, nav spējīgi piepildīt sevi nepietiekamas labošanās dēļ, tur, kur gaisma nevar nonākt, līdz netiks izpildīti Pirmā samazinājuma (Cimcum alef) noteikumi, – tur Bina nodrošina tos ar hasadim gaismu un parāda, cik labi ir atrasties hesed īpašībā. Patiešām, tai nav nekādu ierobežojumu, nekādu problēmu, tā nešķiras no pilnības pat uz pašas zemākās pakāpes. Lūk, tāpēc “tēvs”, tas ir, Hohma, kurš nevar nekur parādīties, izved “māti”, tas ir, Binu, ārpusē, lai tā atrastos tur, kur cieš bērni, un pirmām kārtām, nodrošinātu tiem labošanos ar žēlsirdību (hasadim). Tad tie iegūst atdeves pilnību, tie jau vairs nav uzpirkti, nav nospiesti verdzībā ar savu vēlmi gūt baudu – un sāk aizdomāties ne vien par atdevi atdeves dēļ, bet arī par saņemšanu lai atdotu. Jo tiem ir vēlme saņemt hohmas gaismu un tagad, nodrošinot sev Binas īpašību, tie var atmodināt savu vēlmi. Taču atmodināt tikai tajā mērā, kādā tie spējīgi pakļaut to Binas varai. Tādā veidā Malhut pakāpeniski iekļaujas Binā – citiem vārdiem, dvēseļu saņemošā vēlme iekļaujas Binas dodošajā vēlmē, kuru tās ieguva. Tad tās saņem hohmas starojumu no lejas augšup – “ekranējot” to atdevē. Tādā veidā dvēseles sevi labo līdz pat galīgajai izlabošanai (gmar tikun). Par to arī sacīts: “berešit” – bara šit, tas ir, radīja sešus nobeigumus, hohmas starojuma VAK. Tās jau ir lielas labošanās ceļā uz mērķi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: