Laiks būvēt šķirstu

Jautājums: Kā paslēpties no dabas katastrofām, kuras tuvojas? Ko darīt?
Atbilde: Acīmredzot nepieciešams uzbūvēt šķirstu, kā Noass un tajā noslēpties… “Noasa šķirsts” – tā ir Bina, atdeves īpašība, kuras iekšienē ienāk cilvēks un tā glābj viņu, apņemot no visām pusēm kā mātes klēpis. Bina absorbē sevī Malhut un sargā to no stingrajām “gvurot” gaismām: taifūniem, ugunsgrēkiem. Visas katastrofas – tā ir Hohmas gaismas izpausme bez ietērpšanās Hasadim gaismā.
Trieciens notiek ar gaismas spēku, kas nāk tiešā veidā, bez mīlestības un žēlsirdības (Hasadim) gaismas pavadījuma. Tādējādi, tā vietā, lai tevi apskautu – tā sit tevi.
Viena un tā pati Hohmas gaisma – ietērpjoties Hasadim gaismā, apskauj, bet ja neietērpjas – tad sit. Tādējādi visas mūsu labošanās pamatā ir nolūks pievilkt Hasadim gaismu, Binas spēku.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed