Monthly Archives: janvāris 2011

Gaismas universālā enerģija

Jautājums: Ko nozīmē gaisma, ja katrs cilvēks to atklāj savā veidā? Tā nav kaut kāda kopēja, bet subjektīva sajūta?
Atbilde: Gaisma – tā nav subjektīva sajūta, bet enerģija. It kā elektrība mūsu pasaulē, kas atkarībā no iekārtas, kurā darbojas, spēj dot gan aukstumu, gan siltumu, pievilkt un atgrūst. Viss atkarīgs no tilpnes, kas saņem šo enerģiju un sajūt to. (vairāk…)

Zoar: stāsts par naidu un mīlestību

Jautājums: Ja atrodos nodarbībā, lasu Zoar un kopā ar visiem pielieku pūles, – tas tiek dēvēts „upurēt vēlmi”? (vairāk…)

Unikāls materiāls

Ko ietver mūsu organizācijas darbība? – No vienas puses, mēs nodarbojamies ar iekšējo darbu, kas vērsts uz sevis labošanu, kuru katrs veic savā sirdī, vēlmē. Šis darbs slēpts no svešiem, no pasaules un kaut gan mēs par to daudz runājam, tas tiek izpildīts sirdī, neizpaužoties ne materiālā, ne fiziskajās darbībās. (vairāk…)

Vai ir vērts ticēt viedajiem?

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988./89., 4. raksts, „Plūdi garīgajā darbā”: Mums jāpieņem viedo ticība… Pieņemsim, esmu gatavs noticēt gudrības vārdiem, bet ko tas nozīmē? Vai saprotu viedo vārdus? Kāds ir to vēstījums? (vairāk…)

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 14. d.

Piezīmes iekavās – manas.
613 (TARJAG) padomi un 613 norādījumi.
Toras Baušļi Zoar Grāmatas valodā tiek dēvēti par „613 eitin” (padomiem) un „613 pkudin” (ieguldījumiem). Atšķirība starp tiem ir tajā, ka izzināšanā pastāv pretējā puse un virspuse. Sagatavošanās laiks (vēlmes labojumi) tiek dēvēts par „pretējo pusi”, bet izzināšanas laiks (izlabotajā vēlmē) tiek dēvēts par „virspusi”. Atbilstoši tam, Torā un baušļos ir dalījums uz „izdarīsim” un „sadzirdēsim”. Tad, kad cilvēks pilda Toru un baušļus kā „izpildošais Viņa vārdu” (labojošs savas vēlmes) līdz brīdim, kad izpelnīsies sadzirdēt (ka saņems atdeves īpašībā, binā), baušļi tiek dēvēti par 613 eitin (padomiem), un tā ir pretējā puse.
Taču, kad izpelnas sadzirdēt „Viņa vārda balsi” (jo ieguva spēju dzirdēt, atdeves, binas īpašību), tad 613 baušļi kļūst par pkudin, no vārda pikadon (ieguldījums, hohmas gaismas izplatīšanās hasadim gaismā).
Jo pastāv 613 baušļi, katrā no kuriem ielikta īpašas pakāpes gaisma, kas atbilst noteiktam orgānam starp 613 orgāniem un no dvēseles un ķermeņa saitēm.
Rabašs. Šlavei Sulam. Puse šekeļa darbā – 1. 12. raksts. 1986.-87.gg.

Avots krievu valodā

Kad mums beidzot veiksies visās lietās!

Mūsdienu pasaule iekārtota tā, ka neviena valsts nevar noslēgties sevī un aizvērt robežu. Ja es noslēdzos no ārpasaules, tad tas, kas atrodas iekšienē, noteikti nebūs kārtībā. Mēs paši pat nesaprotam, kāds tam iemesls. Mums šķitīs, ka esam radījuši sabiedrību, kas pilnībā nodrošina sevi ar visu nepieciešamo kā liels kolhozs: ar gaļu, pienu, zivīm, dārzeņiem un varam uzturēt naturālo saimniecību neatkarīgi no citiem. Taču neviena valsts nespēs to veikt! (vairāk…)

Kādēļ augstu vērtēt augstāko?

Rabašs, Šlavej Sulam, 1989. g., 2. raksts „Lielais vai mazais grēks garīgajā darbā”: Atdeves lielums atkarīgs no tā, kam mēs dodam. Ja cilvēks dod kaut ko mazajam ķēniņam, tad tas ir mazs darbs. Taču, ja cilvēks dod kaut ko dižajam ķēniņam, viņa atdeve iegūst svarīgumu un sniedz viņam lielu gandarījumu.
Jautājums: Cenšoties iedomāties, ka es veicu atdevi dižajam Ķēniņam, es jūtu, ka mānu sevi. Ko darīt? (vairāk…)

Ieejas biļete Zoar Grāmatā

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Nodaļa „Itro”, raksts „Bet raugies caur vaiga noslēpumu”, 100. p.: Dāvida ciltī krāsu tēli mainās uz pretējiem. Tāpēc kļūdījās Šemuels, kā rakstīts: „Neskaties uz viņa izskatu”. Jo Eliavā bija cita puse, kuras nebija Dāvidā. Dāvida vaibsti apslēpti, jo citas puses vaibsti ietverti viņa vaibstos un citas puses izskats redzams viņā no sākuma, un tas acumirklī pavīd skatienam, un sirds bīstas un trīc. (vairāk…)

Visas pasaules – starp mums

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Un sadzirdēja Itro”, 34. p.: … Zoar noskaidro Acilut parcufu izveides kārtību: Atik, Arih Anpin, Aba ve-Ima, Zeir Anpin. Kā visa avots, Malhut tiesas īpašības ekrānu izmanto parcufs Atik un rīkojas Arih Anpinā, lai norobežotu tur Hohmu. … Taču pēc tam tas noskaidro Zeir Anpina VAK sešu audeklu īpašībā. Izšūtais audekls – tas ir Zeir Anpina GAR. (vairāk…)

Bez maldiem neatklāsi īstenību

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Un sadzirdēja Itro”, 73. p.: Cilvēks, kuram ir melni mati bez dzelteniem, – reizēm viņš ir veiksmīgs, noderīgs kopējās lietas labā, kopējās pūlēs, taču uz īsu laiku, neilgi… (vairāk…)