Kāpēc nepieciešama personības brīvība

Rakstā “Gribas brīvība” Bāls Sulams raksta, ka personīgās tieksmes ir patiesais, īstais katra indivīda īpašums, kuru aizliegts mainīt vai nodarīt tam bojājumus…
Jo tas, kurš iznīcina kādu no indivīda tieksmēm, veicina neatkārtojamas un augstas zinības izzušanu no pasaules, kurai jāizpaužas nākotnē ķēdes beigās, jo šī nosliece nekad vairs neparādīsies pasaulē nevienā citā ķermenī, izņemot to, kurā atradās. Tieši uz šiem principiem jāveido visa audzināšanas sistēma un jāizturas pret bērniem kā pret pieaugušajiem. Necensties izdarīt no viņiem to, ko mēs vēlamies, it kā tā būtu mīkla, no kuras var izveidot jebkuru formu pēc savas vēlēšanās. Cilvēkam jāpiešķir tāda ietekme, lai viņš brīvi spētu attīstīt savas individuālās īpašības. Tādēļ audzināšanā nav pieļaujama nekāda apspiešana. Kabalisti par to raksta un jāsaprot cēlonis. Personības brīvības aizsardzība – tas ir obligāts likums, jo rezultātā mēs neskaram nevienu no mums ar kaut kādu iedarbību vai labošanu. Mēs labojam tikai savstarpējo saikni! Mums visiem jāsavienojas vienam ar otru pareizā saiknē: es, tu, viņš. Tad šajās saiknēs mēs atklāsim gaismu, it kā elektriskās ķēdes rezistoros kā “spuldzes spirālē”. Pašas šīs saiknes, kas starp mums atklājušās, arī tiks dēvētas par garīgo pasauli vai Radītāju – taču ne katrs no mums. Taču tas, kas pieder man personīgi – neattiecas uz garīgo. Garīgas – tikai mūsu saiknes. Tādējādi katra individuālajām īpašībām jāsaglabājas. Ja es sabojāšu kaut kādu īpašību sevī vai kādā citā, tad jau arī mūsu savstarpējā saikne nespēj būt absolūti pareiza. Jo šī saikne pauž “tiltu” tieši no viņa dabas uz manu dabu.

Tādējādi personības brīvības aizsardzības likums – tā nav prasība pēc skaistas “demokrātijas”, bet nepieciešams nosacījums labošanās sasniegšanai. No minētā saprotams, cik nepareiza mūsu izglītības sistēma, kura paredz nepārtrauktu spiedienu uz bērniem un kura izlaiž vienveidīgas personības pēc pieņemtā standarta. Nepieciešams pašā pamatā mainīt attieksmi pret audzināšanu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed