Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 3. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Baušļi
Bauslis ir kli noslēpums (izzināšanas būtība). Tajā ietērpjas gaisma, tas ir, Radītāja vārds (izpausme), kas attiecas uz šo bausli (labošanos), kā sacīts: “Bauslis – svece (atstarotā gaisma “or hozer”), bet Tora – gaisma (tiešā gaisma “or jašar”).
Bāls Sulams. Priekšvārds grāmatai “Viedā vārdi”.
Katrā no 613 baušļiem ir gaismas daļiņa, kas atbilst šai pakāpei un noteiktam dvēseles (gaismas) un ķermeņa (vēlmes) orgānam. Izpildot bausli (labojot savu vēlmi), cilvēks pievelk (izlabotajā vēlmē) attiecīgo (šai vēlmei) gaismu un tas (piepildījums ar gaismu, Radītāja atklāšana) tiek dēvēts par baušļa iekšējo aspektu”.
Rabašs. Šlavei Sulam. Sabiedrības lūgšanas nozīme. Raksts 7., 1985.g. -1986.g.
Visi 620 vārdi (613 Toras baušļi un 7 viedo baušļi) – tās būtībā ir dvēseles 5 daļas, NaRaNHaJ, jo NaRaNHaJ tilpnes – tie ir 620 baušļi, bet NaRaNHaJ gaismas – tā ir Toras gaisma, kas atrodas katrā bauslī. Sanāk, ka Tora un dvēsele – tas ir viens veselums.
Bāls Sulams. Vēstule nr. 17.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: