Labestība, vērsta ļaunumā

Bāls Sulams, “TES priekšvārds”, 44. p.: …Radītāja vadības izpratne ir visa labuma cēlonis, bet nesapratne – visa ļaunuma cēlonis. Sanāk, ka šis pols, kuram apkārt riņķo visi cilvēki, paredzēts sodam vai žēlastībai. Mēs nesaprotam Radītāja vadību, mums nav skaidrs, kā Viņš pret mums izturas. Tādējādi mēs pastāvīgi it kā kaut ko prasām no Viņa: “Kur tad Tu esi, labais un labu darošais?” Taču saņemam attiecīgu atbildi: “Es – labs un pastāvīgi jums nesu labestību, bet ko jūs ar to darāt?! Jūs paņemat visu labestību, kuru jums sūtu, pārvēršat to par ļaunumu un gaismas un mīlestības siltuma vietā saņemat ugunsgrēka liesmu. Tie esat jūs, kas neietērpj Hohmas gaismu Hasadim gaismā un tās starojuma vietā Hasadim gaismā pie jums nonāk postošā uguns”.
Avots krievu valoda

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: