Kabalisti – par Zoar Grāmatu, 2. daļa

Piezīmes iekavās – manas.
Zoar Grāmatas nozīmīgums Nākotnē Izraēlas dēli (jebkurš cilvēks ar vēlmi: Isra – taisni, el – pie Radītāja) iznāks no (garīgās) trimdas (no egoisma, tāpēc no Radītāja apslēptības) ar Zoar Grāmatas spēku (kura labo cilvēku un ar to atklāj viņam mūžīgo absolūto pasauli).
Zoar Grāmata, nodaļa “Naso”, 90. p.
Izraēlas atpestīšana (no egoisma un tikai šīs pasaules sajūtas tajā) un viss tās dižums (mīlestības īpašībā pret tuvāko) atkarīgs tikai no Zoar Grāmatas un Toras iekšējās daļas (Kabalas zinātne) apgūšanas.
Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai, 69. p.
Zināms, ka Zoar studijas apveltītas ar dižu spēku (labošanos un augstākās pasaules atklāšanu) un zini, ka pateicoties Zoar Grāmatas apgūšanai atnāk vēlme (apvienoties, dot, mīlēt – tas ir, labot dvēseļu sašķeltību) un Zoar svētā valoda (svētums – atdeve, binas īpašība) atmodina uz garīgo darbu (labošanos).
Rabīns Nahmans no Breslavas. Sikot aRan. 108. saruna.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed