Jāzepa piedzimšana

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Asni”, 5. p.: “Asni – tie ir pirmtēvi, kuri ietilpa nodomā un ienāca nākamajā pasaulē, proti, Binā un tika tur slēpti. No turienes viņi iznāca apslēptībā un tika slēpti patiesajos praviešos. Piedzima Jāzeps un viņi noslēpās tajā. Jāzeps ienāca svētajā zemē un viņus tur nostiprināja, kā sacīts: “piedzima Jāzeps”, – tas ir, Jesod de-gadlut”. Visa mūsu saikne ar garīgo pasauli iziet caur Acilut pasaules parcufu Nukva. Tieši uz Acilut pasauli šķeltās dvēseles paceļ MAN, lūgumu par izlabošanu. Cilvēks ar punktu sirdī tiecas uz garīgo pasauli, bet garīgais – tā ir atdeve un vienotība. Tādējādi viņš tiecas uz apvienošanos ar citiem, un viņam tāda iespēja tiek sniegta grupā. Ja cilvēks izpilda pacelšanās augšup noteikumu un izveido kli, tad savienojas ar Malhut de-Acilut. Tā paceļ augšup biedru kopējo lūgumu pie Zeir Anpina, un tas dod tiem gaismu, kas atgriež pie Avota. Tad dvēseles, kuras vēlas kļūt par vienotu veselumu, paceļas pa vienotības pakāpieniem. Sākumā – līdz embrija (ibur) stāvoklim. Šeit tās apvienojas, anulējot sevi cits cita priekšā. Katrs noliec galvu apkārtnes priekšā un kļūst “par augli mātes klēpī”. Pēc tam tās sasniedz audzēšanas (jenika) pakāpi, kur to saliedēšanās nostiprinās: tagad tās jau spējīgas strādāt ar savu vēlmi baudīt, pacelties tai pāri. Pēc tam dvēseles nonāk pieaugušā stāvoklī (gadlut). To saliedēšanās līmenis ļauj tām savienoties ar Zeir Anpinu un šī pakāpe tiek dēvēta Jesod de-gadlut vai Jāzeps. No šejienes mēs varam saprast Torā aprakstīto Jāzepa stāstu, kuru brāļi pārdeva verdzībā. Šie notikumi norisinās cīņā par mūsu apvienošanos – lai mēs sasniegtu galvojumu pakāpē, kas pietiekama, lai atklātu Radītāju starp mums.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: