Instrukcija egoisma konservācijai

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Līgavas nakts”: “Sitra Ahrai ir tikai smalka svece no Malhut starojuma, un tā ir tikai “šoreš” (sakne) īpašība, kas pietiekama klipot eksistēšanai. Šī sakne tāpat tiek dēvēta vārdā “smalkais pavediens”, kas nozīmē smalku grēku sakni. Sacīts: “Sākotnēji tas līdzinās zirnekļa tīklam, bet beigās kļūst kā ratu kanāti”. Klipa – tās ir kelim, kuras pagaidām neesam spējīgi izlabot ar nolūku atdeves dēļ. Runa iet par milzīgām un vissvarīgākām vēlmēm, kurās vēlāk pie galīgās labošanās atklāsies vislielākās gaismas. Principā mums nav iespējams izdarīt kaut ko ar vēlmi baudīt. Mēs varam tikai šķirot tās daļas un lemt, ar kādām no tām tagad var strādāt atbilstoši tiem vai citiem noteikumiem. Taču pārējās vēlmes mums “jaiekonservē” un pastāvīgi jāuztur aizsardzība, lai tās neizrautos un neuzbruktu mums. Visdažādākie Israēla nīdēji, proti, tie, kas ienīst tieksmi “tieši uz Radītāju”, – tās arī ir lielās egoistiskās vēlmes, kuras mēs pagaidām nespējam izlabot. Torā tās tiek dēvētas par tautām, kuras pastāvīgi neļauj Israēlam dzīvot. Pateicoties tām, tas arvien labāk atklāj savas neizlabotās vēlmes un, kā tas tiek dēvēts, “nogalina” tās, proti, neatrod tajās aizvien jaunas daļas, kuras var izlabot un pievienot sev izmantošanai atdeves dēļ. Tad, lūk, mums nepieciešams rūpēties par vēlmes egoistiskajām daļām, kuras pagaidām nav izlabojamas. Mums jāuztur to eksistence un jāveic to labā īpašs garīgais darbs. Jo es tomēr tās sajūtu sevī. Nepietiekams vienkārši atslēgt un neizmantot tās – dotajā etapā es laboju tās ar to, ka dodu tām mazu starojumu, kas apzīmēts ar burtu kuf (ק), kura apakšējā daļa nolaižas zem līnijas, novelkot smalku starojumu līdz pasaulēm BEA un līdz klipot, kuras tur atrodas. Tāpat arī slimnieku pieslēdz pie mākslīgās elpināšanas aparāta reanimācijas palātā. Es neizliekos, ka šo vēlmju manī nav, tieši otrādi, atzīstu to eksistenci un valdu pār tām. Sanāk, ka tās atkarīgas no manis – jo es tajās uzturu mazu dzīvības dzirksti. Klipa mums vajadzīga, jo tā, līdzīgi mizai aizsargā augli tā nogatavošanās periodā. Bez šīm darbībām mums neizdosies uzsākt Malhut labošanos

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed