Zoar – par integrālās sistēmas likumu

Zoar, nodaļa “Cav” (Tzav), 39. p.: …Jo Malhut tika atdalīta no Zeir Anpina un izveidota kā pilns parcufs. Tādējādi Zeir Anpinam trūkst Malhut sfiras (sefiras). Tāpat, kā tam trūkst Malhut kopumā, tāpat arī tam tā pietrūkst jebkurā Zeir Anpin daļā, – tas ir, katra tā atsevišķā sfira sastāv no deviņām sfirot, nevis no desmit. Tādējādi, kad Malhut paceļas augšup un savienojas ar Zeir Anpin, tā aizpilda visas tā daļas līdz desmit sfirotām, aizpildot katru tā orgānu. Tas ir integrālās sistēmas likums. Aizpildot jebkuru vismazāko sistēmas daļu, mēs aizpildām visas tās daļas. Visas atsevišķās malhut sfirot savstarpēji saistītas tāpat, kā arī visas sfirot bina, Z”A un hohma. Jo visas sfirot nāk no kopējās Bezgalības struktūras: Keter (K), Hohma (H), Bina (B), Zeir Anpin (Z”A) un Malhut (M) vai burta jud punkts, jud, augšējā hei, vav un apakšēja hei. Izņemot šo uzbūvi nekā cita nav. Visas pakāpes un pasaules, it kā izplatījušās no Bezgalības lejup, līdz šai pasaulei, – tā ir tikai tā pati Bezgalības struktūra, kurai mēs nespējam rast pareizo pieeju tās 100% patiesajā veidā un tādēļ mums dota iespēja izlabot to pašu struktūru samazinātā veidā, procentuāli mazāku daļu.

Tādējādi mēs pastāvīgi aizpildām tās pašas sfirot. Visas malhut visās pasaulēs nāk no vienas Bezgalības Malhut., visās savās atsevišķajās sfirot, kuras savukārt dalās uz savām atsevišķajām sfirot un tā joprojām. Visas to malhut pieder tai pašai Bezgalības Malhut. Visi Z”A attiecas uz Bezgalības Z”A. Tas pats – visas binas – uz Bezgalības Binu un visas hohmas – uz Bezgalības Hohmu. Jebkurā vietā, jebkura sfira, jebkura īpašība saistīti ar savu avotu. Kaut gan visas sfirot savstarpēji saistītas ar 10 sfirot, tomēr vienmēr eksistē saikne starp vienāda nosaukuma daļām. Proti, gaismas izplatās no augšas uz leju caur 10 sfirot, no keter – pie hohmas, binas, Z”A un malhut vai atgriezeniskā gaitā, paceļoties no lejas uz augšieni atstarotās gaismas veidā. Taču, izejot šo pāreju, gaisma vienmēr sasniedz tai paredzēto sfiru, ienāk tajā un piepilda to ar nepieciešamo tai gaismu, – it kā no tās vietas Bezgalībā, no kuras atnākusi. Ja vēlos piepildīt noteiktu īpašību, man jāizturas pret to ar tādu pašu īpašību, ar tādu pašu vēlmi, ar tādu pašu gaismu, – un tādā veidā to piepildu. Pastāv gaismu iziešanas aspekts – saskaņā ar ekrāniem, jud-kei-vav-kei no augšienes uz leju vai no lejas uz augšieni un pastāv sfirot rakstura aspekts. Tādējādi, pieņemsim, nespēj “auss” saņemt gaismu, kas paredzēta “acij” vai izpildīt tās darbu. Ekrāns uz noteiktu vēlmi var veikt īpašu darbu, precīzi atbilstošu šai vēlmei. Sanāk, ka jebkurā gadījumā ir ļoti precīzs dalījums uz AVAJa un trīs līnijām, atbilstoši to avotam Bezgalībā – četrburtu AVAJa (jud-kei-vav-kei).

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: