Augstākās vadības noslēpumi “viens otra iekšienē”

Bāls Sulams “Nolūka pamati”, 59. p.: …Pirmā samazinājuma Malhut slēpjas “neizzināmajā galvā” (RADLA), kā “pamata akmeņa “, kuru celtnieki noraidīja, noslēpums. Šeit atrodas trīs galvu noslēpums, par kurām raksta Zoar Grāmata, jo pirmā galva, RADLA, tiek labota kā “viens augstāks par otru”, bet Arih Anpina galva tiek labota kā “viens otra iekšienē”. Ir garīgā parcufa (Roš) galva, kas atgrūž gaismu un tāpēc tiek dēvēta “viens augstāks par otru”, bet ir galva, kas pieņem gaismu un sūta to lejup, kā “viens otra iekšienē”. Divas šīs galvas atrodas pasaules Acilut priekšgalā un ar savu darbu pastāvīgi līdzsvaro viena otru. Tas arī nosaka visas augstākās vadības sakni, kas no turienes lejup nonāk pie mums. Malhut, par kuru sacīts: “viens augstāk par otru”, atdalīta no Acilut pasaules un mēs jau nezinām, kas tur notiek. Mums nav saprotams Pirmais samazinājums (Cimcum Alef) – tas ir pilnīgi cits diapazons. It kā mana auss, kas spēj uztvert skaņas tikai līdz 20 kilohercu frekvencei, bet visu, kas atrodas augstāk par to, es jau nedzirdu. Taču pirmais samazinājums strādā tādos “hegahercos”, tādos diapazonos, par kuru eksistenci es pat nenojaušu – man tie nav zināmi un ir nesaprotami. Tur strādā tādas vēlmes baudīt un atdeves vēlmes smalkās īpašības un tādas to noskaidrošanas, ka mēs to pat neskaram. Mums nav vajadzīgā smalkuma un jūtības. Tas tiek dēvēts “viens augstāk par otru”. Pastāv gaismu un vēlmju atgriezeniskā kārtība, tas ir, Malhut vēlmei trūkst Keter gaismas – Jehidas. Taču šeit sanāk, ka Hohmas gaisma paceļas līdz Keter tilpnei, Binas gaisma – līdz Hohmas tilpnei utt., kamēr gaisma, kas paredzēta Malhut, nenokļūst Jesoda tilpnē. No šejienes sākas gaismu neatbilstība vēlmēm, pie kuras visas gaismas atrodas ne savā vietā. Tad Arih Anpin labojas kā “viens otra iekšienē”, tas ir, Hohmas gaisma piepilda Keter vēlmi. Tādējādi Keter vēlme sajūt trūkumu, jūtot, ka nepiepildās ar savu gaismu – jo tā ir daudzkārt zemākas pakāpes gaisma, Hohmas gaisma. Tomēr nepieciešams saprast, ka vēlmē Keter nevar ienākt nekāda cita gaisma, izņemot to, kura tam paredzēta – es nevaru klausīties ar acīm vai skatīties ar ausīm! Runa iet tikai par gaismas mēru, kas piepilda vēlmi – un gaismas mērs vēlmē Keter patreiz tiek sajusts tā, it kā tā būtu Hohmas gaisma Keter vietā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: