Kabalisti – par kabalas apgūšanu, 19. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Nodarbošanās ar Kabalu neprasa īpašas dotības
Radīšanas Mērķi spēj sasniegt ne tikai īpaši apdāvināti cilvēki, bet visi radījumi bez izņēmuma un tam nav nepieciešamas īpašas dotības. Viedie “Midraš Rabā” (grāmata “Dižais komentārs”) sacīja: “Radītājs teica – visa gudrība un visa Tora viegli apgūstami tam, kurš bīstas no Manis (sarga sevi no egoisma) un ievēro Toras noteikumus (darboties tikai atdeves un mīlestības labā) un visa Tora un visa gudrība (tādā gadījumā) atradīsies viņa sirdī”.
Rabašs. Šlavei Sulam. Biedru mīlestība-2, 6. raksts, 1984. g.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed