Kabalisti – par “kabala – šodien”, 1. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Pierādījums tam, ka mūsu paaudze jau sasniegusi Mašiaha periodu
Mūsu paaudze – tā ir Mašiaha paaudze. Tāpēc izpelnījāmies mūsu zemes atbrīvošanu no citas varas. Izpelnījāmies tāpat arī grāmatas “Zoar” atklāšanu, kas ir izpildīšanas sākums – “Un piepildīsies zeme ar Radītāja zināšanu”, “Un nemācīs vairs viens otru, jo visi Mani izzinās, no maza līdz lielam”.
Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam.
Visi iepriekšējie skaidrojumi par grāmatu “Zoar” neizskaidroja pat desmit procentus no sarežģītākajām vietām, kas tajā sastopamas. Pat tajā mazumā, kuru izskaidroja, – mīklaini to vārdi, gandrīz kā paša “Zoar” vārdi. Taču mūsu paaudzē mēs izpelnījāmies “Sulam” komentāru, kas ir pilns komentārs uz visu to, kas sacīts “Zoar”.
Bez tam, šis komentārs neatstāj nevienu neskaidrību visā “Zoar” nepaskaidrojot to un skaidrojumi balstās uz veselo saprātu, un jebkurš studējošais to var saprast. Tas fakts, ka “Zoar” atklājās šajā paaudzē, ir acīmredzams pierādījums tam, ka mēs jau atrodamies Mašiaha perioda sākumā un esam tā paaudze, par kuru sacīts: “Un piepildīsies zeme ar Radītāja zināšanu”.
Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: