Darbs naktīs

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Līgavas nakts”:
“Rabīns Šimons sēdēja un nodarbojās ar Toru tajā naktī, kad līgava, tas ir, Malhut, savienojas ar savu vīru. Un visiem biedriem jāatrodas ar viņu visu nakti un jāpriecājas kopā ar viņu par tās labojumiem, kuri notiek pateicoties viņiem”. Lai kopā pieslēgtos Zoar tekstam, svarīgi neatstāt centienus uz vienotību. Jo Zoar gaisma var ienākt tikai mūsu apvienotajā vēlmē. Cilvēka individuālajā vēlmē gaisma neienāks. Jāsaprot, ka viss, ko mēs lasām kabalas grāmatās, vēsta par saikni starp mums. Tādējādi iepriekš man jāiedomājas šī saikne kā sagatavošanās nodarbībai, bet pēc tam jau jāieklausās kabalistos, kuri to apraksta. Tā es apgūstu kabalas zinātni, kuras uzdevums – izlabot mūsu sašķelto savstarpējo saikni. Vispirms savā iztēlē es atmodinu saikni, kuru vēlamies izlabot, bet pēc tam pūlos saprast, par kādu tieši apvienošanos iet runa. Esam iegrimuši nakts tumsā un nezinām, kur atrodamies. Mums nekas nav skaidrs, bet mēs strādājam, lai sagatavotu līgavu – Malhut, mūsu kli – līdz atausīs “rīts”. Bet līdz iestājas rīts, tas ir, pielikto pūļu un labošanās beigās, mūsu savstarpējās saiknes kontūrlīnijas izspiežas no tumsas (egoisma), un mēs arvien skaidrāk redzam (rīta gaismā, atdeves īpašībā), kur un kā tai jāatklājas. Kad beidzot tā iznāk no tumsas, iestājas rīts. Stāvoklis noskaidrojas un mūsu saiknē atklājas gaisma, atdeves īpašība, žēlsirdība, hasadim gaisma. Pēc tam iekš hasadim ietērpjas hohmas gaisma, – un iestājas diena. Tad izveidojas saikne starp līgavaini un līgavu, starp Radītāju un mūsu kopējās saiknes, kopējās vēlmes tilpni. Taču pagaidām mēs atrodamies stāvoklī, kas dēvēts “līgavas nakts”. Mēs sagatavojamies. Starp mums vēl nav vienotības, kurā varētu izpausties gaisma. Tomēr mēs pūlamies atrast mūsu šķelšanās vietu, sataustīt mūs atdalošo egoismu un līdzekļus, kurus var izmantot. Tas viss arī ir darbs naktīs, sagatavošanās pirmajiem rītausmas stariem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: