Kabalisti – par kabalas apgūšanu, 7.d.

Piezīmes iekavās – manas.
Par katra cilvēka pienākumu apgūt Kabalas zinātni
Vārda “garīgais” būtībai nav nekāda sakara ar filozofiju, jo kā iespējams apspriest to, ko tie nekad nav redzējuši un sajutuši? Uz kāda pamata tas balstīts (viņu viedoklis par garīgo)? Ja arī pastāv kaut kāds nosacījums, kas ļauj atšķirt un atdalīt garīgo no materialā, tad to neviens nespēj dot, izņemot tos, kuri reiz izzinājuši garīgo un to sajutuši, – un tie ir īstie kabalisti. Bāls Sulams. Kabalas zinātne un filozofija. Garīgā atbrīvošana iespējama tikai pateicoties kabalas zinātnes apgūšanai. (Jo tikai Kabalas zinātnes apgūšana, augstākās gaismas darbības izzināšana pāri vēlmei, spēj izsaukt tās iedarbību arī uz mums. Tā ir mūsu vienīgā iespēja mainīties, pacelties uz augstāko pasauli, atklāt Radītāju.)
Viļņas Gaons “Even Šlema”, 11. daļa 3. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: