Grēks un tā labošana

“Ādams bija pati pilnība līdz grēkā krišanai. Tikai pēc grēka viņš nokrita no savas pakāpes, un viņa dvēsele sadalījās 600.000 dvēselēs”. Rabašs “Kāda pakāpe cilvēkam jāsasniedz”
Jautājums: Kā rodas grēks?
Atbilde: Grēks rodas no augstākās gaismas iedarbības. Teiksim, ja es vēlos, lai tu atklātu kļūdu – bet atklātu pats, izprotot tās būtību un pēc tam izlabotu, – tad es piedalīšos procesā neuzkrītoši. Cik neuzkrītoši? Es būšu tikai mudinošais faktors, kurš nav sajūtams tavas vēlmes materiālā, līdzīgi sfirai Keter. Kad cilvēks piepeši izjūt nespēju vai iegrimst citpasaules domās, tas nāk no augšienes. Taču nezināšanas dēļ viņš pieņem tās uz sava rēķina – un tas ir pirmais grēks. Pēc tam viņš sāk ar sevi cīnīties, tā vietā, lai lūgtu Radītājam labošanos., – un tas ir otrais grēks. Tad Radītājs virza cilvēku izdarīt izvēli – līdzsvaro viņa uztveri ar noteiktu pagaismu un liek saprast, ka šeit slēpjas vēl kaut kas. Garīgo pakāpienu sistēma izveidota tādā veidā, ka mēs nevaram vērsties pie Radītāja taisnā ceļā, jo esam Viņam pretēji pēc īpašībām un līdzības likums mums to neatļauj. Tādā veidā es uztveru ķermeņu ārējo sistēmu – šo pasauli, kurā varu spert pirmos soļus uz labošanos. Ja es tos veicu un pievienoju tiem nolūku, vēršoties pēc palīdzības pie gaismas, tad it kā savienoju divas pasaules, modinu attiecībā uz sevi augsto dvēseļu iedarbību un caur tām saņemu palīdzību. Šīs taisno dvēseles nes man pagaismu no augšienes un tā sāk strādāt attiecībā uz mani, celt mani augšup.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: