Monthly Archives: decembris 2010

Melnais punkts bezgalības baltajā gaismā

Jautājums: Jūs sakāt, ka ārpus mums atrodas bezgalības gaisma. Ko nozīmē “ārpus mums”?
Atbilde: “Ārpus mums” nozīmē mūsu vēlmes punkta “ārpusē”, kura iekšienē es jūtu pasauli, sevi un visus pārējos. Izņemot šo punktu nekā nav, jo Radītājs radīja tikai vienu punktu, bet viss sajūtamais (pasaules un tās aizpildošās), – tā ir paša punkta sajūta. Pastāv tikai viens mazs melns punkts baltajā bezgalības gaismā.

Avots krievu valodā

Kāpēc nepieciešama personības brīvība

Rakstā “Gribas brīvība” Bāls Sulams raksta, ka personīgās tieksmes ir patiesais, īstais katra indivīda īpašums, kuru aizliegts mainīt vai nodarīt tam bojājumus…
Jo tas, kurš iznīcina kādu no indivīda tieksmēm, veicina neatkārtojamas un augstas zinības izzušanu no pasaules, kurai jāizpaužas nākotnē ķēdes beigās, jo šī nosliece nekad vairs neparādīsies pasaulē nevienā citā ķermenī, izņemot to, kurā atradās. Tieši uz šiem principiem jāveido visa audzināšanas sistēma un jāizturas pret bērniem kā pret pieaugušajiem. Necensties izdarīt no viņiem to, ko mēs vēlamies, it kā tā būtu mīkla, no kuras var izveidot jebkuru formu pēc savas vēlēšanās. (vairāk…)

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 3. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Baušļi
Bauslis ir kli noslēpums (izzināšanas būtība). Tajā ietērpjas gaisma, tas ir, Radītāja vārds (izpausme), kas attiecas uz šo bausli (labošanos), kā sacīts: “Bauslis – svece (atstarotā gaisma “or hozer”), bet Tora – gaisma (tiešā gaisma “or jašar”).
Bāls Sulams. Priekšvārds grāmatai “Viedā vārdi”. (vairāk…)

Līdzsvars sabiedrībā

Jautājums: Vai būs kaut kāds labums, ja ar savu piemēru ietekmēsim citus cilvēkus, vairums no kuriem netiecas uz garīgo attīstību, un visā sabiedrībā nodibināsies labas attiecības un savstarpējie sakari? (vairāk…)

Labestība, vērsta ļaunumā

Bāls Sulams, “TES priekšvārds”, 44. p.: …Radītāja vadības izpratne ir visa labuma cēlonis, bet nesapratne – visa ļaunuma cēlonis. Sanāk, ka šis pols, kuram apkārt riņķo visi cilvēki, paredzēts sodam vai žēlastībai. (vairāk…)

Garīgajā mēs neeksistējam!

Radītājs ar nolūku tādā veidā sajauc savu vadību pār mums, ka nespējam tikt skaidrībā, kur sākums un kur ir beigas. It kā Viņa vispār nebūtu! Taču, ja Viņš tagad atklās man Sevi, tad mans “Es” neeksistēs. Jo visu izpilda un visu uz 100% vada Viņš? Mums nav viegli saprast to faktu, ka garīgajā dimensijā tādi, kādi esam patreiz, egoistiski, – neeksistējam! Mana personība sāk izpausties tikai tad, kad sāku turēties Viņam pretī. Mana garīgā realitāte sākas no Faraona, no kura man jāpaņem viss viņa spēks. Tas tiek dēvēts turēties pretī Radītājam. Citādi, kā es izaugšu? Vēlāk, uz šīs opozicionēšanas pamata es iegūstu Radītāja formu, taču tas notiek saskaņā ar to, ko esmu ieplānojis es pats, pārbaudot, noskaidrojot un nolemjot, ka tieši to man nepieciešams un ir vērts izdarīt. Tādējādi man jāiekļauj sevī divi pretstati: tumsa un gaisma kopā, – citādi, es nekļūšu patstāvīgs. Lūk, tādēļ Radītājs mūs nedaudz atmodina, sūtot mums daudzveidīgas problēmas, lai mēs prastu sevi pareizi virzīt.

Avots krievu valoda

Tumsa – tā ir spēcīga uguns

Jautājums: Kā labestīgās gaismas vietā var rasties cietsirdīga uguns?
Atbilde: Jums taisnība, šo jautājumu man uzdeva daudzi cilvēki ugunsgrēka laikā Izraēlā. Tad lūk, no augšienes nonāk gaisma, bet mēs ar savām, tai pretējām īpašībām un rīcībām, pārvēršam to par uguni. Palūkojiet, ko par to runā Zoar (ir vēl daudz tādu vietu). Zoar, Berešit (Bereishit), 17. p., raksts “Zeme bija tukša”: Tumsa – tā ir spēcīga uguns. Šī tumsa pārklāj tukšumu, valda pār šiem atkritumiem un labojas no tiem. (vairāk…)

Kabalisti – par Zoar Grāmatu, 2. daļa

Piezīmes iekavās – manas.
Zoar Grāmatas nozīmīgums Nākotnē Izraēlas dēli (jebkurš cilvēks ar vēlmi: Isra – taisni, el – pie Radītāja) iznāks no (garīgās) trimdas (no egoisma, tāpēc no Radītāja apslēptības) ar Zoar Grāmatas spēku (kura labo cilvēku un ar to atklāj viņam mūžīgo absolūto pasauli).
Zoar Grāmata, nodaļa “Naso”, 90. p.
Izraēlas atpestīšana (no egoisma un tikai šīs pasaules sajūtas tajā) un viss tās dižums (mīlestības īpašībā pret tuvāko) atkarīgs tikai no Zoar Grāmatas un Toras iekšējās daļas (Kabalas zinātne) apgūšanas.
Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai, 69. p.
Zināms, ka Zoar studijas apveltītas ar dižu spēku (labošanos un augstākās pasaules atklāšanu) un zini, ka pateicoties Zoar Grāmatas apgūšanai atnāk vēlme (apvienoties, dot, mīlēt – tas ir, labot dvēseļu sašķeltību) un Zoar svētā valoda (svētums – atdeve, binas īpašība) atmodina uz garīgo darbu (labošanos).
Rabīns Nahmans no Breslavas. Sikot aRan. 108. saruna.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Zoar Grāmatu, 1. daļa

Piezīmes iekavās – manas.
Rabīns Šimons bar Johajs un viņa grupa
RAŠBIjs (Zoar Grāmatas autors) un viņa paaudze (Tempļa nopostīšanas pēdējā paaudze) spēja sasniegt visu 125 pakāpju izpratni (labošanos no mūsu pasaules līdz Bezgalības pasaulei), neskatoties uz to, ka tas notika līdz Mašiaha atnākšanai (labošanās periods, kas pēc 2000 gadiem attīstās tikai mūsdienās).
Tas sacīts par viņu un viņa skolniekiem: “Viedais atzīstams labāks par pravieti” (jo pravietis runā to, kas ielikts dabā, ciešanu ceļš, bet viedais piedāvā labošanās ceļu, vieglu un īsu un tādējādi atzīstams par labāku nekā pravietis). Tādējādi Zoar Grāmatā daudzkārt tiek runāts, ka nebūs paaudzes, kas līdzinās RAŠBIja paaudzei (pēc garīgās izzināšanas augstuma), līdz pat Mašiaha paaudzei (sākot no mūsu paaudzes un tālāk). Tāpēc viņa dižā grāmata izraisīja pasaulē tik stipru iespaidu (pazīstama visā pasaulē kā universa noslēpumu īpašā grāmata), jo Toras noslēpumi (augstākās vadības un tā mērķa), kas tajā ietverti (veidā, kāds cilvēkam atklājas atbilstoši viņa labošanās mēram), aptver visu 125 pakāpju augstumu.
Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam.

Avots krievu valodā

Jāzepa piedzimšana

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Asni”, 5. p.: “Asni – tie ir pirmtēvi, kuri ietilpa nodomā un ienāca nākamajā pasaulē, proti, Binā un tika tur slēpti. No turienes viņi iznāca apslēptībā un tika slēpti patiesajos praviešos. Piedzima Jāzeps un viņi noslēpās tajā. Jāzeps ienāca svētajā zemē un viņus tur nostiprināja, kā sacīts: “piedzima Jāzeps”, – tas ir, Jesod de-gadlut”. Visa mūsu saikne ar garīgo pasauli iziet caur Acilut pasaules parcufu Nukva. Tieši uz Acilut pasauli šķeltās dvēseles paceļ MAN, lūgumu par izlabošanu. Cilvēks ar punktu sirdī tiecas uz garīgo pasauli, bet garīgais – tā ir atdeve un vienotība. Tādējādi viņš tiecas uz apvienošanos ar citiem, un viņam tāda iespēja tiek sniegta grupā. Ja cilvēks izpilda pacelšanās augšup noteikumu un izveido kli, tad savienojas ar Malhut de-Acilut. (vairāk…)