Monthly Archives: novembris 2010

Dižais Universa likums

Poētiskā, draudzīgā manierē, vēstījuma formā kabalisti stāsta mums par garīgo pasauli. Taču šis stāsts balstīts uz augstākās dabas zinībām, kas ir absolūta un mūžīga. Pats galvenais tās likums – Radītāja saikne ar radījumu – savstarpējā galvojuma likums. Taču tajā neiet runa par Radītāju, par to, ka viņš ir labs un dara labu, par to, ka nav neviena, izņemot Viņu. Tajā tāpat netiek runāts par Viņa attieksmi pret radījumiem un saikni starp Viņu un radījumiem. Šis likums izpaužas kā saplūsmes likums, no kura izriet visas attiecības starp radījumiem, kas izpaužas savstarpējā galvojuma ļoti stingrā un piespiedu formā. (vairāk…)

Līdz tārps pārtaps par Cilvēku

No augšas uz leju augstākās vadības sistēma, dēvēta “Pasaules Koks”, lejup nonāk pie mums savā ideālajā veidā: visas tās daļas pareizi saistītas, katra savienota ar visām absolūtā harmonijā, barojas no visām un baro visas, atbilstoši savai pakāpei un kopējam sistēmas varenumam, sastādot vienu kopējo sfēru. (Sfēra – tas ir pilnības simbols). Visu caurvij “Šhinas Starojums” – gaisma piepilda visas vēlmes, kas atrodas savstarpējā harmonijā un papildina viena otru. (vairāk…)

“Lielais salašņu pūlis” – cilvēkā, tautā un pasaulē

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 37. p.: …Lielā salašņu pūļa dēļ tie netika dēvēti “Israēls” vai “Israēla dēli”, vai “Mana tauta”, bet vienkārši “tauta”. Kad viņi pacēlās no Ēģiptes un lielais salašņu pūlis vēl nesavienojās ar viņiem, Viņš dēvē tos: “Israēla dēli”. Pēc tam, kad lielais salašņu pūlis savienojās ar tiem, Radītājs dēvē tos: “tauta”. (vairāk…)

Radītāja uzticīgais sūtnis

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 28.-29. p.: Stājās Faraons ēģiptiešu zemē un nogalināja, un lēma sodu pār saviem valdītājiem, ministriem, ierēdņiem un visāda veida augstmaņiem. Pēc tam naktī viņš pieaicināja Mozu un Āronu: “Jo jūsu dēļ tas viss notika, tad dodiet savu svētību tāpat arī man, nenogaliniet”. Pēc tam pats viņus pavadīja un izvadīja no valsts. (vairāk…)

Ceļabiedrs – kuru man izraudzīja Radītājs

Jautājums: Vai pastāv atšķirība sievietes un vīrieša garīgajā attīstībā un kā tas izpaužas?
Atbilde: Ja runājam par vēsturisko procesu, mēs redzam, ka tikko Ābrams sāka atklāt Kabalas zinātni, viņš saņēma norādījumu saplūst ar savu sievišķo daļu: “Klausi, ko tev teic Sāra”. (vairāk…)

Kabalisti – par kabalas apgūšanu, 4. d.

Par katra cilvēka pienākumu apgūt Kabalas zinātni
Nav iespējams, lai visa Izraēlas tauta citādi nonāktu līdz šai lielajai atbrīvošanai (no egoisma), kā tikai Kabalas apgūšanas ceļā, kas ir visvieglākais ceļš (cilvēka dabas labošanai). No citas puses, tikai vienas atklātās Toras nodarbību ceļā izpelnīties to spēs tikai dažas personas, kuras apveltītas ar brīnumaino spēku, pie tam ar lielas centības palīdzību – bet ne liela tautas daļa (taču saskaņā ar Radītāja nodomu, visai cilvēcei jānonāk līdz pilnīgai savas egoistiskās dabas izlabošanai). Viņi gatavoja to (šo kabalas izglītības sistēmu) slepenībā, viņi nolēma turēt to slepenībā līdz noteiktam laikam, bet ne uz visiem laikiem, kā sacīts Zoar: “Kabalas gudrība atklāsies pēdējās dienās”.
Bāls Sulams “Kabalas zinātne un tās būtība”

Pakāpienu matemātika

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 36. p.: Tādēļ, ka šī darbība (zelta teļa grēks) tika veikta, tie izraisīja nāvi, izraisīja ķēniņvalstu pakļaušanu verdzībai (malhut), noveda līdz pirmo bauslības galdiņu sašķeltībai, noveda pie tā, ka mira daži tūkstoši [cilvēku] no Israēla. Tas viss – lielā salašņu pūļa pievienošanās dēļ, kas piestiprinājās tiem.
Jautājums: Kas ir tie “tūkstoši”, kas miruši manī? (vairāk…)

Kabalisti – par slēpto Toru un atklāto Toru, 8. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Slēptās Toras apgūšanas priekšrocības attiecībā pret atklāto Toru. Mūs brīdina “Braita” (traktāts Hulin, 24.), ka nav jāgaida (labošanās ar vienkāršās Toras gaismu) vairāk par pieciem gadiem (nodarbībām). Taču rabīns Josijs (pat) teic: (ka) arī pilnīgi pietiekoši ar trim gadiem, lai izpelnītos Toras gudrību. Ja cilvēks šajā laikā (viņa pielīdzināšanās sākums Radītājam) neredzēja labu zīmi, tad lai nemaldina sevi ar veltīgām cerībām un melīgām atrunām (paliekot vienkāršās Toras studiju procesā), bet lai zina, ka neredzēs vairs (viņa studijās) labu zīmi (tas ir, labošanos) nekad. Tādējādi uzreiz sajutīs nepieciešamību atrast sev labu līdzekli, ar kura palīdzību viņš spēs nonākt līdz lišma (atdeves īpašībai) un izpelnīties Toras gudrību… (vairāk…)

Kabalisti – par slēpto Toru un atklāto Toru, 7. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Slēptās Toras apgūšanas priekšrocības attiecībā pret atklāto Toru.
Tomēr, (diemžēl) kaut gan negūst sekmes (sasniegt sava egoisma labošanos) ar atklātās Toras studiju starpniecību, jo tajā nav gaismas un tā ir sausa (ne pati par sevi, bet), balstoties uz viņu prāta mazumu – jebkurā gadījumā, tie varētu gūt panākumus (savā labošanā) ar Kabalas apgūšanas palīdzību, jo gaisma, kas tajā slēpjas, ietērpta Radītāja drānās, tas ir, viņa vārdos un sfirot (proti, daudzkārt tuvāks viņiem). Tad viņi bez pūlēm varētu nonākt līdz lo lišma, kas noved līdz lišma (atdeves un mīlestības īpašība pret tuvāko). (Taču, neskatoties uz neveiksmi savās nodarbībās ar vienkāršo Toru, nevēlas mainīt nodarbības ar vienkāršo Toru pret Kabalas nodarbībām – un paliek neizlaboti).
Bāls Sulams, Priekšvārds TES, 35. p.

Avots krievu valodā

Formula optimālai virzībai uz priekšu

Zoar – pats spēcīgākais garīgā spēka avots, no kura mēs varam smelt gaismu, spēku – visu, ko cilvēks vēlas. Taču nepieciešams saprast, ka visu mēs saņemam saskaņā ar savu vēlmi. Ja vēlos sasniegt radījuma mērķi un esmu virzīts tieši uz to, tad saņemu no tā simtprocentīgu palīdzību un spēku. Turpretim, ja eju citā virzienā, tad atbilstoši manas novirzīšanās mēram, gaismai jāiedarbojas uz mani, uz manu vēlmi baudīt, lai to pakļautu sev un atgrieztu mani uz pareizā ceļa. Starpību starp tiešu virzību uz mērķi un novirzīšanos no tā es sajūtu kā ciešanas. Šīs ciešanas piespiež mani atgriezties. Tā mazs bērns, kuru turu aiz rokas, vēlas aizvilkt mani kaut kur sāņus, bet es noturu viņu un atgriežu atpakaļ, viņš velk mani uz otru pusi, taču es no jauna atgriežu viņu. Tāpat arī mēs. Ja novirzāmies no ceļa, gaisma ar spēku atgriež mūs atpakaļ. Bet šo spēku, kas darbojas pretsvarā manai vēlmei, mēs sajūtam kā ļaunumu – līdz pat slimībām, problēmām, ciešanām, kariem un nāvei.Tādējādi, ja vēlamies virzīties uz priekšu mērojot labu ceļu kā labi bērni, bez ciešanām, mums jāuzdod sev jautājums: kā klausīt un virzīties pareizā virzienā, taisni un bez kļūdām? Bāls Sulams raksta, ka eksistē vienkārša formula: „Israēls (tie, kas tiecas pēc Radītāja: Isra- taisni un Ēls- Radītājs), Tora (no vārda or- gaisma un oraa- instrukcija) un Radītājs (Kadoš Bar Hu) vienoti”. Israēls – tas esmu es. Tora – tā ir gaisma, kas iedarbosies uz mani, virzot uz priekšu pa labu un taisnu ceļu. Radītājs – tā ir atdeve.

Kā lai organizēju savu virzību uz priekšu pēc šīs formulas? Bāls Sulams rakstā „Gribas brīvība” skaidro, ka tas iespējams tikai ar grupas palīdzību. Ja mērķa sasniegšanu es saistu ar grupu, grupā, tad iekļaujos tajā un saiknē starp mums vēlos atklāt Radītāju, – ar to es, protams, eju pareizā virzienā. Tāpēc, lasot Zoar Grāmatu, vēloties pievilkt sev gaismu, mums pēc iespējas vairāk jāraizējas par to, lai šī gaisma izpaustos pareizi. Jo Tora var būt gan dzīves eliksīrs, gan nāvējoša inde. Var notikt arī tā, ka mēs mērosim ceļu pilnīgi citā virzienā un tad, kā sacīts: „Sēdi un neko nedari – tas ir labāk”. Tādējādi mums nepieciešams apbruņoties ar pareizu nolūku, atceroties to, ka mēs visi kopā lasām Zoar, lai gaisma mums atnestu vienotību. Nav svarīgi, ko tieši mēs lasām, cik lielā mērā saprotam, vai sadzirdam un saprotam valodu. Galvenais – nolūks. Jo „brīnumainais” Zoar spēks (sgula) iedarbojas uz cilvēku tikai atbilstoši viņa vēlmei. Tādējādi vēlēsimies savienoties un mūsu saiknē atklāt Radītāju.

Avots krievu valodā