Monthly Archives: novembris 2010

Laika mašīna

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 297. p.: Laikā, kad bija uzcelts Templis, Radītājs greznojās ar šo vainagu un ieņēma Savu troni, Malhut. No tā laika, kad Templis bija nopostīts, Radītājs negreznojas ar Savu vainagu un šis baudījums, Binas gaisma, slēpts. Garīgajā laiks nepastāv – tas ir tikai pakāpienu jautājums, cik lielā mērā mēs varam pāriet no pakāpiena uz pakāpienu, pārvietojoties starp garīgā griezumiem. (vairāk…)

Bāls Sulams. Par Jehudu

No komentāra par Lieldienu Agadu
Bauslis par macas nobaudīšanu tika dots Israēla dēliem vēl tad, kad tie atradās Ēģiptes trimdā, jo atbrīvošanās notiek steigā. Mēs arī atrodamies verdzībā, un mūsu nolūks arī virzīts uz atbrīvošanos, pēc mūsu tēvu parauga Ēģiptē. „Mēs bijām vergi”. Sāk ar nosodījumu, bet pabeidz ar uzslavu. Nosodījums sākas ar vārdiem „mūsu tēvi bija elku pielūdzēji”, vai arī ar vārdiem „mēs bijām vergi” – tā uzskata Galaha. (vairāk…)

Klejojošās atdeves dzirkstis

Vēl kopš senās Babilonas laikiem palikuši cilvēki, kas izcēlušies no “Isra-ēla” (jašar-kel – vēlme pēc Radītāja). Vēstures gaitā to skaits palielinās, dvēselēm savstarpēji iekļaujoties viena otrā. Tādējādi patreiz ir tik daudz cilvēku, kuri meklē garīgo atbrīvošanu – iziešanu no egoistiskās saņemšanas īpašības – uz atdevi. Katrā no mums, mūsu iekšienē, norisinās tāda iekšējā cīņa starp vēlmēm “Isra-els”, kuras tiecas nonākt pie atdeves un mīlestības un visām parējām manām vēlmēm, kuras pagaidām nevēlas dzirdēt par atdevi un savienošanos. (vairāk…)

Ļoti svarīgs brīdinājums!

Es vēlos brīdināt, ka visi kabalas teksti jāuztver tikai ar iekšējo nozīmi – runa iet nevis par arējo pasauli, bet par cilvēka vēlmes labošanu. Šī vēlme dalās uz “Israēls” (jašar-keļ – “taisni pie Radītāja”) un “pasaules tautas” (vēlmes, kas nav virzītas uz Radītāju). (vairāk…)

Formula optimālai virzībai uz priekšu

Zoar – pats spēcīgākais garīgā spēka avots, no kura mēs varam smelt gaismu, spēku – visu, ko cilvēks vēlas. Taču nepieciešams saprast, ka visu mēs saņemam saskaņā ar savu vēlmi. Ja vēlos sasniegt radījuma mērķi un esmu virzīts tieši uz to, tad saņemu no tā simtprocentīgu palīdzību un spēku. Turpretim, ja eju citā virzienā, tad atbilstoši manas novirzīšanās mēram, gaismai jāiedarbojas uz mani, uz manu vēlmi baudīt, lai to pakļautu sev un atgrieztu mani uz pareizā ceļa. Starpību starp tiešu virzību uz mērķi un novirzīšanos no tā es sajūtu kā ciešanas. (vairāk…)

Vai iespējams miers starp vīrieti un sievieti?

Rabašs, 3. sējums, raksts “Daudzveidīgie stāvokļi”: “Vīrs un sieva izpelnījās – Šhina valda starp tiem”.
Jājautā: vai tad viņi neturas pretī viens otram? Kā iespējams, ka starp viņiem būs miers? Taču tieši tad, kad cilvēks ir cienīgs, proti, pārvērš saņemšanu atdevē, kas tiek dēvēta par saņemšanu atdeves dēļ, starp viņiem iestājas miers. Citādi starp viņiem nav saticības: vienkārši viens pakļaujas otram un pakļautības kategorija neattiecas uz mīlestību un pilnību, jo tas, kurš ir pakļāvies, vienmēr cer atgriezt sev varas spēku.
(vairāk…)

Es lūdzu – Radītājs izpilda

Jautājums: Pirms vairākiem gadiem kongresā Sitrinā Jūs sacījāt, ka lai pārrautu mahsomu, mums nepieciešams vienā mirklī atrasties vienās domās un ļoti lielā vienotā vēlmē. Visā šī laika garumā mēs uzsākām vairums mēģinājumu, veicām vairums darbību, taču nebijām gatavi. Nodarbības laikā es pastāvīgi cenšos caursist sevī šo membrānu, egoistisko klipu, lai izdarītu “atveri sirdī”. Man pietrūkst mūs visu sinhronizācijas. Es to nevēlos rīt, es vēlos tagad, šajā pašā mirklī! Palīdziet, lūdzu, tagad sinhronizēt mūs visus, lai kopējā lūgšanā varētu caursist šo membrānu un pārraut to! (vairāk…)

Pēc kongresa: pirmie secinājumi

No E-pasta: Skolotāj! Domāju, ka paudīšu daudzu cilvēku sajūtas: mani pārņem milzīga vilšanās… ko man ar to darīt?
Atbilde: Pēdējā kongresa dienā es vairākkārt dzirdēju to, cik liela cerība bija visiem izlauzties uz garīgo pasauli šajā kongresā, un kāds izmisums viņus tagad pārņem!… Sacīšu uzreiz: Es personīgi esmu pārsteigts par pagājušā kongresa rezultātiem. (vairāk…)

Apsūdzētāji

Zoar Grāmata, nodaļa Bo: “Cik daudz cilvēkam jāiet Radītāja ceļus, lai izpelnītos nākamo pasauli un izglābtos no visiem apsūdzētājiem!”. Ja grupa deva cilvēkam 5- procentīgu atdeves prasību, tad arī gaisma iedarbojas uz viņu atbilstošā veidā. Pārējie viņa vēlmes 95% nav saistīti ar grupu un virzīti uz saņemšanu. Uz šo daļu arī iedarbojas gaisma, kas atgriež pie Avota, bet “palīdzības otrādi”, kursa korekcijas veidā, lai cilvēks redzētu: šeit viņa prasības virzītas ne tajā virzienā. “Palīdzība otrādi” atnāk “apsūdzētāju” veidā, kuri it kā turas pretī ceļam, mērķim, grupai – visam, kas attiecas uz garīgo. Pēc būtības, tie arī esam mēs paši uz doto brīdi – jo mūsu lūgums vēl nav šķīsts. (vairāk…)

Kāpēc pasaulē tik daudz dažādu zinātņu

Zinātne savos pētījumos balstās uz mūsu ķermeņa orgānu uztveres. Taču, ja mēs mainīsim savas iekšējās īpašības un iziesim aiz savu parasto piecu maņu orgānu robežām – tad spēsim ieraudzīt citu pasauli, izpētīt to – un atklāsim citu zinātni. Tāpēc kabalas zinātne – tas ir visu pasaules zinātņu papildinājums, jo tā ņem vērā tieši to, ko redzēsim un sajutīsim, ja mainīsim savas īpašības. (vairāk…)