Pavadonis mahsoma šķērsošanai

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 180. p.: …Beigu jūras pārdalīšanai un ēģiptiešu noslīcināšanai sākumā bija nepieciešams iznīcināt viņu augsto sakni, kas atrodas Arih Anpinā. To nebija iespējams izdarīt citādi, kā tikai ar lielās Atika gaismas palīdzību, kas ir visa sakne. Augstākā Vadība atnāk pie mums no Arih Anpina (A”A) parcufa, kur viss sakārtots atbilstoši C”B, trim līnijām un binai, kas izgājusi ārpus A”A roš robežām. Tādējādi mūs vada tā, lai mēs ietu ar ticību, kas augstāka par zināšanām, trīs līniju virzienā, iegūstot Binas ekrānus ar Otro Samazinājumu (Cimcum Bet, C”B). Parcufs Atik – tas jau ir Pirmais samazinājums (Cimcum Alef, C”A) un tāpēc tas tiek dēvēts “Atik”, no vārda “neetak” – atdalītais, atrautais no Acilut pasaules un visām zemāk stāvošajām pasaulēm. Atik – tā patiešām ir bezgalība. Tādējādi darbība, kuru viņš veic, – augstāka par sistēmu, kurā mēs atrodamies. Atika gaisma nepakļaujas mūsu likumiem, tā ir augstāka par tiem, augstāka par mūsu dabu. Jo mēs atrodamies zem C”B un esam Nekudim pasaules sekas, kā arī šķelšanās un labošanās sekas Acilut un BEA (Brija, Ecira, Asija) pasaulēs. Mēs pakļaujamies vairums ierobežojumiem, taču tie visi organizēti tā, ka pirmām kārtām mums jaatrodas Binas līmenī un tikai pēc tam palēnām jāpievieno saņemšanas vēlmes (kelim), izsaucot Hohmas starojumu atdodošo kelim iekšienē. Tādējādi mums nav skaidrs, kā var notikt tik liela labošanās, kas ļaus atrauties no „ēģiptiešiem” – iziet no vēlmes baudīt, pacelties pāri tai. Jo mēs sajūtam tikai ļoti vājas gaismas, kas nonāk lejup no augšienes pakāpeniski, „veiksmes pilienu” (mazalot) veidā. Tādējādi visa mahsoma šķērsošana mums šķiet neiespējama – līdz atnāk milzīgā GAR de-Hohma gaisma, kas augstāka par visām mūsu īpašībām un C”B likumiem. To dēvē par beigu jūras šķērsošanu (krijat Jam Suf) – gaismas GAR de-Hohma darbību. Tādēļ stāvokli, kurš mums jāiziet, dēvē par Ēģiptes tumsu. Jo kad GAR de-Hohma staro vēl negatavās vēlmēs, tā atnes tām tādu tumsu, ka to nav iespējams pat iedomāties. Gaisma, kas atrodas neizlabotās vēlmes priekšā, tajā izsauc tādas parādības.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed