Bāls Sulams “Radošais saprāts”

Katram cilvēkam jāsasniedz savas dvēseles sakne, jo radījuma mērķis – saplūsme ar Radītāja īpašībām, tas ir, sfirot. Tas arī ir darbojošais un vadošais saprāts, kurš katram iemēra Radītāja labo iedarbību. Ja runa iet par saprātu un mācībām, tad kāpēc tas tiek dēvēts par saplūsmi ar Radītāju? Tāpēc, ka katrā darbībā paliek saprāts, kas šo darbību realizēja.
Kas skatās uz darbību un iedziļinās saprātā, kas tajā slēpjas, tas apvienojas ar esošo saprātu. Jo nav parrāvuma starp garīgajiem objektiem pat tad, kad tie izpaužas sadalītajos ķermeņos. Tajos ietverto saprātu nav iespējams iedomāties sašķeltā veidā, jo garīgais nedalās. Garīgie objekti atšķiras pēc cildinošām/ apkaunojošām īpašībām un pēc sastāva. Jo saprāts, kas nodarbojas ar fiziku, nesaskanēs ar saprātu, kas nodarbojas ar botāniku. Garīgajā tikai ar to cilvēki atšķiras viens no otra. Taču, kad divi zinātnieki nodarbojas ar vienu un to pašu zinātni, un to izzināšana atrodas vienā līmenī, tad viņi patiešām ir apvienoti. Tāpēc eksistē likums: cilvēka pakāpes saprāts pauž visatbilstošāko spēku starp Radītāju un Viņa radījumiem. Tas ir starpposms: (Radītājs) piešķīra vienu šī spēka dzirksti un ar šīs dzirksts starpniecību viss atgriežas pie Viņa. Sacīts: “Visu Tu izveidoji ar gudrību” – proti, radīja pasauli ar gudrību. Tādējādi tas, kurš izzina veidus, kādos Radītājs radīja pasauli, saplūst ar saprātu, kas tos realizēja, – proti, saplūst ar Radītāju. Tādējādi Tora – tie ir Radītāja vārdi, kas attiecas uz radījumiem. Ar Toras palīdzību (cilvēks) izzina esošo saprātu, jo Radītājs skatījās Torā, kad veidoja pasauli. Iegūstot gaismu radījumā, cilvēks uz visiem laikiem saplūst ar šo saprātu – tas nozīmē, saplūst ar Radītāju. Tādēļ parādīja mums Radītājs Savas mākslas darbu. Mums nav jāveido pasaules, bet jāredz Viņa izveidotā kārtība, lai zinātu, kā saplūst ar Viņu. Par to sacīts: “Saplūsti ar Viņa īpašībām”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: