“Tajā brīdī aizpildījās mēness…”

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 160.-162. p.: “Un devās”, “un ienāca”, “un izstiepa”. Tajā brīdī aizpildījās mēness, Malhut un ieguva 72 vārdus trijās līnijās. Vienā pusē Malhut ietērpās augstākās Žēlsirdības (hesed) izgreznojumos, augstākās gudrības gaismas (Aba), kas tai staroja, 70 zīmogos. Tā ir labā līnija un norādījums: “Un devās”. Otrajā pusē Malhut ietērpās Tiesas (Gvuras šķēpos) draudos tajā, 60 uguns un 10 personīgajos sitienos, kuri lejup nāca no augstākās Binas (Ima) puses, pieņemto likumu veidā un tas – kreisā līnija un fragments: “Un ienāca”. Trešajā pusē Malhut ietērpās purpura ietērpā, kurā tērpās augstākais taisnais Ķēniņš, Tiferet un kuru manto viņa dēls, 70 augstākajos izgreznojumos no Aba ve-Ima puses. Un tas iekļauj kā labo, Hesed, tāpat arī kreiso, Gvura un norādījumu: “Un izstiepa”. Sašķeltās dvēseles, vēloties savstarpēji savienoties, paceļ MAN līdz Acilut pasaules Malhut (vai Šhinai – dvēseļu kopai), iekļaujas tajā un tad tā savienojas ar Acilut pasaules Z”A vai Radītāju (Kadoš Bar Hu). Z”A, paceļoties līdz Acilut pasaules Aba ve-Ima, saņem labās un kreisās līnijas starojumu no gvuras un hesed, veido Aba ve-Ima zivuga vietu – sfiru Daat, mudina tās savienoties un tad šī gaisma caur Z”A sasniedz Malhut, dvēseles.

1. Dvēseles, vēloties savienoties, paceļ MAN un ienāk Malhutā.
2. Šīs dvēseles liek Malhut savienoties ar Z”A.
3. Z”A savienojas ar Aba ve-Ima un veido sfiru Daat.
Visi savienojas kopā pēc norādījuma: “Un devās, un ienāca, un izstiepa”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: