Sievietes cienīga vieta

Mūsu pasaule – egoistiska pasaule. Tajā viss izveidots balstoties uz egoismu, spēku, stāvokli, varu. Tāpēc sieviete mūsu pasaulē spēlē it kā otrās pakāpes lomu. Vīrietim pēc dabas piemīt lielāks spēks un neatkarība. Viņš nav tik cieši saistīts ar mājām, ar bērniem, viņš apgūst plašumus, atklāj jaunas zemes, viņā vairāk attīstīta fantāzija, azarts, kaislība uz spēlēm. Vīrieši pasaulē rīkojas kā neprātīgi. Sieviete atbilstoši savai dabai ir atturīgāks spēks, nopietnāka, viņa līdzsvaro pasauli, tas ir ģimenes, mājas pavarda turētāja spēks. Skatoties no cilvēces dzimtas turpinājuma redzes viedokļa – tā ir dabas svarīgākā daļa. Taču ņemot vērā, ka mūsu pasaule egoistiska un agresīva, vīrieši, ar piemītošo tiem spēku, brīvību un spēju izlauzties uz priekšu, ieņem tajā pat tās vietas, kuras nav pelnījuši. Tādējādi pamatā viņi nosaka lietu būtību mūsu pasaulē, bet sievietes izturas pret viņiem ar iecietību, piekāpjas. Tas attiecas uz visu: reliģiju, zinātni, ikdienas dzīvi, virzību pa karjeras kāpnēm, algu… Tikai tās vietas , kuras vīrieši nav ieinteresēti ieņemt, viņi atstāj sievietēm. Tik netaisnīgi iekārtota mūsu egoistiskā pasaule. Taču kabalas zinātne runā par pilnīgi citādu pasauli, kur viss tiek vadīts ar atdeves un mīlestības spēku, kas valda pār visām atšķirībām un pretrunām. Mums jādod visam pastāvošajam tas stāvoklis un tā nozīme, kas tam pienākas. Tieši to prasa daba, harmonija, pilnība – un Kabalas zinātne. Ja mēs pāriesim no saņemšanas uz atdevi, mēs redzēsim pretēju pasauli, kurā sieviete, malhut, kas tulkojumā nozīmē karaļvalsts, ieņem centrālo vietu, valda. Tas nāk no garīgo pasauļu uzbūves. Sieviete – malhut, atrodas visu pasauļu centrā un viss eksistē viņas labā, jo no viņas un caur viņu notiek jaunas pasaules dzimšana un attīstība. Tādējādi tikai Kabalas zinātnē sieviete spēs rast savu patieso uzdevumu un sasniegt to pareizo stāvokli, kurš ir viņas cienīgs pēc dabas.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: