Pa saplūsmes pakāpieniem – uz Bezgalību

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 110. p.: … Sacīts: “Lūk, plaša jūra” un svētais dzīvnieks pār tiem – Nukva, kas atrodas pie Zeir Anpina krūts un augstāk, kas saņem no trim Zeir Anpina dzīvniekiem, bet pati tā – ceturtais dzīvnieks. Visi saņem no tā, pat nešķīsto spēku rati un visi milzīgie karapulki un nometnes izkārtojas pēc tās pavēles, ar tās varu un klausot tās vārdam, veic apstāšanās. Tajā laikā, kad tā izkārtojas – izkārtojas visi, jo visi tie atrodas tajā. Mēs apgūstam attiecības tikai starp Zeir Anpinu (Z”A) un Malhut. Z”A – tas ir Radītājs (Kadoš Bar Hu). Malhut – tā ir Šhina, dvēseļu kopa. Mēs esam Malhut daļas. Tik lielā mērā, kādā mēs iekļaujamies Malhutā – tas ir, vēlamies savstarpēji savienoties, – mēs izpelnamies saikni ar Z”A, – un tad tas iedarbojas uz mums. Protams, visi saņem no Nukvas – Acilut pasaules Malhut, taču katrs saņem atbilstoši savas saplūsmes mēram ar to, savas iekļaušanās saiknei starp Nukvu un Z”A. Nukva ar Z”A atrodoties vismazākajā šīs pasaules stāvoklī, nonāk līdz pilnības, Bezgalības pasaules stāvoklim, līdz savas saiknes pilnīgai izlabošanai. Atbilstoši pakāpei, kādā tas iekļaujas Nukvā, cilvēks izzina no tās visus garīgās augšupejas kāpņu pakāpienus. Tādēļ mums nav nepieciešams nekas vairāk – kā tikai saplūsme ar Nukvu. Mūsu saplūsmes mērs ar Nukvu, Acilut pasaules malhut, arī nosaka mūsu pakāpiena augstumu uz pasauļu kāpnēm, līdz pat galīgajai izlabošanai.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: