Tiecieties uz gudrības gaismu!

Jautājums: Bāls Sulams “Desmit Sfirotu Mācības priekšvārdā” raksta, ka cilvēkam jātiecas saprast studējamo. Vai tas attiecas arī uz Zoar studijām?
Atbilde: Protams! Jo gan TES, gan Zoarā mēs neko nesaprotam. Taču saprast – nozīmē tiekties izzināt. Izzināt, nevis saprast! Sapratne atnāk vēlāk. Sākumā jāizzina – proti, jāatklāj augstākā pasaule, jāsavienojas īpašību līdzībā ar to, kā sacīts: “Un iepazina Ādams Ievu”. Garīgajā saprāts (gaisma Hohma) atnāk saskaņā ar vēlmju labošanās mēru, Hasadim gaismā, nevis saskaņā ar nevainojamo galvas smadzeņu šūnu, atmiņas un elektrisko impulsu darbību, kas iziet caur smadzenēm. Cilvēka smadzenēm var pieslēgt elektrodus vai pievienot atmiņas šūnas – ar to izzināšanai nelīdzēsi! Par to rakstīts: “Mācās ne ar prātu”. Viss atkarīgs no labošanās ar Hasadim gaismu – un tad gaismai Hohma ir iekš kā ietērpties. Savienošanās starp Hohma un Hasadim tiek dēvēta “Un iepazina Ādams Ievu, savu sievu”. Jo Ādams – tā ir Hasadim gaisma, bet Ieva – Hohma, kas ietērpta iekš Hasadim. Tikai saskaņā ar šo principu, mēs varam virzīties uz priekšu. Tādējādi, lai ko mēs studētu, Zoar vai TES, mums jādomā tikai par vēlmes izlabošanu – vietu, kurā ietērpsies Hohma gaisma. Tad mēs patiešām kļūsim gudri – iemantosim iekšējo gudrību, kad Hohma gaisma, gudrības gaisma ietērpsies Hasadim iekšējā gaismā. Taču ārējo gudrību, kas piemīt “Jeruzalemes kabalistiem”, kā viņus dēvē Bāls Sulams, mēs necienam. Lai cik teicami cilvēks iemācītos visu no galvas, kas rakstīts grāmatās, – tas tikai viņam sajauks galvu. Tas nenozīmē, ka mums nebūtu jāzina šie teksti, taču mums jātiecas tos atklāt, Hohmas gaismu Hasadim gaismā, bet nevis jāpiepilda prāts ar grāmatas informāciju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: