Laika mašīna

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 297. p.: Laikā, kad bija uzcelts Templis, Radītājs greznojās ar šo vainagu un ieņēma Savu troni, Malhut. No tā laika, kad Templis bija nopostīts, Radītājs negreznojas ar Savu vainagu un šis baudījums, Binas gaisma, slēpts. Garīgajā laiks nepastāv – tas ir tikai pakāpienu jautājums, cik lielā mērā mēs varam pāriet no pakāpiena uz pakāpienu, pārvietojoties starp garīgā griezumiem. Tādējādi nākotne, tagadne vai pagātne, šodiena, rītdiena vai vakardiena, Tempļa nopostīšanas laiks vai citi laiki – tas viss runā tikai par mūsu stāvokli uz to pašu kāpņu garīgajiem pakāpieniem. Līdzīgi tam, kā varam noskatīties kinolenti, palaižot skatiena priekšā pagātni, tagadni un nākotni. Starpība starp visiem šiem stāvokļiem tiek nosacīta ar mūsu spēju identificēt sevi ar saiknes tīklu starp mums. No mūsu saiknes spēka ar šo tīklu atkarīgs mūsu stāvoklis uz kāpņu pakāpieniem, – kādu mūsu saiknes veidu mēs varam atklāt. Kopējā tīkla saiknes mēri – arī ir augstākās pasaules un Radītāja atklāšanas mēri.

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: