Apsūdzētāji

Zoar Grāmata, nodaļa Bo: “Cik daudz cilvēkam jāiet Radītāja ceļus, lai izpelnītos nākamo pasauli un izglābtos no visiem apsūdzētājiem!”. Ja grupa deva cilvēkam 5- procentīgu atdeves prasību, tad arī gaisma iedarbojas uz viņu atbilstošā veidā. Pārējie viņa vēlmes 95% nav saistīti ar grupu un virzīti uz saņemšanu. Uz šo daļu arī iedarbojas gaisma, kas atgriež pie Avota, bet “palīdzības otrādi”, kursa korekcijas veidā, lai cilvēks redzētu: šeit viņa prasības virzītas ne tajā virzienā. “Palīdzība otrādi” atnāk “apsūdzētāju” veidā, kuri it kā turas pretī ceļam, mērķim, grupai – visam, kas attiecas uz garīgo. Pēc būtības, tie arī esam mēs paši uz doto brīdi – jo mūsu lūgums vēl nav šķīsts.

Patiesībā, no augšienes nonāk vienota gaisma. Tā nedalās, kā zīmējumā, bet vienkārši dažādā veidā iedarbojas uz manām vēlmēm un īpašībām – variē pozitīvā un negatīvā spiediena pakāpi. Viss atnāk tikai tam nolūkam, lai pareizi orientētu mani ceļā. Ja esmu iekļauts grupā, tad tā man atgādina, ka man nav jācīnās ar “apsūdzētājiem”. Šo “ienaidnieku” uzdevums – kļūt par maniem palīgiem un pielikt man spēkus. Nevajag cīnīties ar mūsu pasaules vilinājumiem vai sūdzībām attiecībā uz garīgo pasauli. Tā vietā jāprasa spēki Radītājam, paceļoties pāri “apsūdzētājiem”, bet nekarot ar viņiem vaigs pret vaigu. Tieši tāpat nav iespējams karot ar Faraonu – var tikai aizbēgt no viņa. Es tikai paužu ļaunumu un kad tas sasniedz pilnu mēru, man rodas spēki lai aizbēgtu. Pret “apsūdzētajiem” jāizturas praktiski – jo viņi pauž spēkus, kuri strādā pāri mums. To pretestība izraisīta ar to, ka šeit man nav pareiza kontakta ar Radītāju. Šis trūkums man arī jālabo. Cilvēkam grūti izlauzties cauri visām savām pretenzijām pret Radītāju, atceroties, ka Viņš tās arī sūtīja. Šeit nepieciešams kopīgais viedoklis, kopīgs pamats, kopīga tieksme un grupas saskaņa. Grupā mēs turamies pie stingra principa: viss nāk no Radītāja un jāvēršas pie Viņa, nevis pie “apsūdzētājiem”. Tad mēs ātri un pareizi tos izmantojam pēc nozīmes. Rezultātā cilvēks pateicas par “ļaunumu” tāpat kā par labu un apvienojas ar vienoto Avotu, kurš sūta viņam tikai labu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed