Kāpēc pasaulē tik daudz dažādu zinātņu

Zinātne savos pētījumos balstās uz mūsu ķermeņa orgānu uztveres. Taču, ja mēs mainīsim savas iekšējās īpašības un iziesim aiz savu parasto piecu maņu orgānu robežām – tad spēsim ieraudzīt citu pasauli, izpētīt to – un atklāsim citu zinātni. Tāpēc kabalas zinātne – tas ir visu pasaules zinātņu papildinājums, jo tā ņem vērā tieši to, ko redzēsim un sajutīsim, ja mainīsim savas īpašības.
Kabala noved radījumu pie vienotas formas, kā zinātne tā balstīta uz vienu vienkāršu principu: vēlme, matērija un gaisma, forma, kas ietērpta matērijā. Ja to apgūsi, tad sapratīsi visu dabu, visas parādības – kā atsevišķajā, tā arī kopējā, kā mūsu pasaulē, tāpat arī visās augstāko pasauļu pakāpēs. Visur darbojas viens princips.
Kabala – universāla zinātne, tai sekojot, vienmēr var noteikt, kur atrodies, kādas parādības un sekas tu novēro. Ar tās palīdzību tu vari izpētīt gan makro, gan mikro pasaules un tikai ar vienu principu: 10 sfirot, kurās tu vari iedziļināties līdz sīkākajām detaļām, bet vari tās apgūt vispārēji – un visur darbosies vieni un tie paši likumi! Mūsu pasaulē visas zinātnes pārsteidzoši atšķiras viena no otras: bioloģija, botānika, astronomija… Mums grūti novilkt starp tām paralēles. Taču, ja ņemam vienīgo pamatu: tilpni un gaismu, tad paliek viens likums. Starpība – tikai vēlmes dziļumā (avijuta lielumā). Tajā pastāvīgi notiek vienas un tās pašas parādības, bet atkarībā no materiāla biezuma/ raupjuma tās atšķirsies un demonstrēs mums vienas un tās pašas parādības paralēlajās zinātnēs fizikā, ķīmijā, bioloģijā, zooloģijā un citās… Zinātnes par dažādu līmeņu (2., 3., 4.) materiālu – tās arī ir bioloģija, zooloģija, ģeogrāfija un citas… Vienas un tās pašas formas izpaužas nedzīvajā dabā, dzīvniekos, augos – process visur vienāds un gaisma vienādi iespiežas materiālā, taču dažāda veida materiāla dēļ vienādu formu mēs uztveram dažādi. Tādējādi kabala – tā ir zinātne un jālauž izglītības trūkuma stereotipi par to, ka kabala nav zinātne – bet mistika un meditācija, kas pilna ar noslēpumiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: