“Lielais salašņu pūlis” – cilvēkā, tautā un pasaulē

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 37. p.: …Lielā salašņu pūļa dēļ tie netika dēvēti “Israēls” vai “Israēla dēli”, vai “Mana tauta”, bet vienkārši “tauta”. Kad viņi pacēlās no Ēģiptes un lielais salašņu pūlis vēl nesavienojās ar viņiem, Viņš dēvē tos: “Israēla dēli”. Pēc tam, kad lielais salašņu pūlis savienojās ar tiem, Radītājs dēvē tos: “tauta”. Ja runājam par notiekošo cilvēka iekšienē, tad “lielais salašņu pūlis” (erev rav) – tās ir tādas vēlmes, kas it kā virzās pa garīgo ceļu, izvēlas šo ceļu, uzskatot, ka tām tā jāvirzās uz priekšu. Tikai, katru reizi nolemjot virzīties uz priekšu, tās grasās izmantot Radītāju, augstāko gaismu sevis dēļ, saņemšanas dēļ.
Tas ir pats ļaunprātīgākais nešķīstais spēks (klipa). Tās vēlas izmantot Toru, lai apmierinātu visiespējamākās egoisma prasības savā pasaulīgajā dzīvē šajā pasaulē. Visas tautas problēmas izraisās šīs klipas “lielais salašņu pūlis” dēļ.Noskaidrot tās garīgajā ceļā ir viegli, ja tu atpazīsti, ka tā ir egoistiskā forma, kurai nav sakara ar garīgo. Ja vēlos jebkuru šīs pasaules baudu (uzturs, sekss, ģimene, nauda, slava, vara, zināšanas) – šīs vēlmes tiek dēvētas “pasaules tautas” manī. Tās vienkārši vēlas visus šos piepildījumus. Taču, kad sāku nodarboties ar Toru un uz savu nodarbību rēķina vēlos saņemt visiespējamākos pasaulīgos egoistiskos piepildījumus – to pašu naudu, slavu, varu utt., – lūk, tas tiek dēvēts “lielais salašņu pūlis”. Es iesaistu Toru, virzības uz priekšu spēku, gaismas spēku, lai izmantotu to sava egoisma labā. Tam visam jānorisinās katrā cilvēkā, kurš virzās uz priekšu mērojot garīgo ceļu. Jo katrs sastāv no visiem. Sacīts: “Nav taisnā, kurš būtu darījis labus darbus, iepriekš negrēkojis”. Katram būs tādi periodi (ja vēl nav bijuši), kad piepeši viņa garīgajā virzībā uz priekšu viņā uzliesmo vēlme nopelnīt naudu, valdīt utt. Jautājums tikai tajā, cik ātri un pareizi viņš izies no šī stāvokļa. Taču tāda sadale eksistē arī materiālajā pasaulē. Ir “pasaules tautas” – tie, kas vēlas visus šos pasaules piepildījumus, viņu vēlmes ir vienkāršas, bez jebkādas tieksmes uz garīgo, uz kabalas zinātni. Ir cilvēki, kuri tiecas uz garīgo, cenšas to izzināt, cik vien spēj. Ir tie, kas nodarbojas ar garīgo, taču ne tādēļ, lai atklātu savu “ļauno sākotni”, izlabotu to un tādā veidā virzītos pie Radītāja, – proti, izmantot Toru atbilstoši tās nozīmei, bet lai dabūtu par nodarbībām ar Toru pēc iespējas vairāk naudas, goda apliecinājumus un varu. Tādējādi rakstīts, ka visas problēmas pēc iziešanas no Ēģiptes notika tādēļ, ka tie paņēma sev līdzi “lielo salašņu pūli”. Tāpat arī mūsu paaudzē: ir tautā tie, kuri nodarbojas ar Toru, lai iegūtu no tās gaismu, kas atgriež pie avota un izlabotu sevi, bet ir tie, kas nodarbojas ar Toru, lai iegūtu varu, naudu savai pasaulīgajai dzīvei.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: