Kabalisti – par kabalas apgūšanu, 4. d.

Par katra cilvēka pienākumu apgūt Kabalas zinātni
Nav iespējams, lai visa Izraēlas tauta citādi nonāktu līdz šai lielajai atbrīvošanai (no egoisma), kā tikai Kabalas apgūšanas ceļā, kas ir visvieglākais ceļš (cilvēka dabas labošanai). No citas puses, tikai vienas atklātās Toras nodarbību ceļā izpelnīties to spēs tikai dažas personas, kuras apveltītas ar brīnumaino spēku, pie tam ar lielas centības palīdzību – bet ne liela tautas daļa (taču saskaņā ar Radītāja nodomu, visai cilvēcei jānonāk līdz pilnīgai savas egoistiskās dabas izlabošanai). Viņi gatavoja to (šo kabalas izglītības sistēmu) slepenībā, viņi nolēma turēt to slepenībā līdz noteiktam laikam, bet ne uz visiem laikiem, kā sacīts Zoar: “Kabalas gudrība atklāsies pēdējās dienās”.
Bāls Sulams “Kabalas zinātne un tās būtība”

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: