Kabalisti – par slēpto Toru un atklāto Toru, 8. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Slēptās Toras apgūšanas priekšrocības attiecībā pret atklāto Toru. Mūs brīdina “Braita” (traktāts Hulin, 24.), ka nav jāgaida (labošanās ar vienkāršās Toras gaismu) vairāk par pieciem gadiem (nodarbībām). Taču rabīns Josijs (pat) teic: (ka) arī pilnīgi pietiekoši ar trim gadiem, lai izpelnītos Toras gudrību. Ja cilvēks šajā laikā (viņa pielīdzināšanās sākums Radītājam) neredzēja labu zīmi, tad lai nemaldina sevi ar veltīgām cerībām un melīgām atrunām (paliekot vienkāršās Toras studiju procesā), bet lai zina, ka neredzēs vairs (viņa studijās) labu zīmi (tas ir, labošanos) nekad. Tādējādi uzreiz sajutīs nepieciešamību atrast sev labu līdzekli, ar kura palīdzību viņš spēs nonākt līdz lišma (atdeves īpašībai) un izpelnīties Toras gudrību…
…visveiksmīgāko un drošāko (vieglu) līdzekli cilvēkam – tā ir Kabalas zinātnes apgūšana. Lai pilnīgi atkāpjas no atklātās Toras nodarbībām, – jo viņš jau izmēģināja tajā savu laimi un neguva panākumus (sevi izlabot). Lai novirza visu savu laiku Kabalas zinātnei – drošam līdzeklim panākumu sasniegšanai (sasniegt savu radījuma mērķi – līdzību Radītājam).
Bāls Sulams. Priekšvārds TES, 23. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: